www.praha6.cz
email

Konkurzy na ředitele by měly být pravidlem

V souladu se svým programovým prohlášením rada m. č. Praha 6 požádala Odbor školství MHMP již na jaře o uspořádání konkurzů na pět ředitelů základních škol. Konkurzní komise nakonec čtyři potvrdila ve funkcích a na páté místo vybrala novou ředitelku.

Základní školy J. A. Komenského, Dědina, Pod Marjánkou a Norbertov tak zůstávají pod vedením dosavadních ředitelek, škola Marjánka přivítala ředitelku novou (viz rozhovor na této straně). „Jako zřizovatelé školských příspěvkových organizací si myslíme a máme to i ve svém programovém prohlášení, že pravidelně konané konkurzy jsou věcí výsostně potřebnou a mravnou, a že každý vedoucí tak významné organizace by se měl periodicky ve férové soutěži znovu ucházet o to, aby mohl školu dál vést,“ uvádí k tomu místostarosta Jiří Vihan. Podle jeho slov se ale pořádání konkurzů setkává s problémy a do jisté míry i s nepochopením. „V očích veřejnosti ředitel, který znovu neuspěje, vypadá tak trochu jako ztroskotanec, což samozřejmě žádný z nich nechce. Tak to ale nemůže být chápáno. Naopak, mluvil jsem s mnoha řediteli škol, a často jsme se shodli na tom, že po určité době by si i oni potřebovali odpočinout, načerpat nové nápady nebo se dál vzdělávat a po třeba dvou, třech letech se vrátit a znovu se ucházet v konkurzu o místo ředitele nebo třeba pracovníka školské inspekce,“ pokračuje Vihan. 

Další z potíží pak vidí také v malém počtu vhodných nových kandidátů, kteří by mohli nahradit odcházející ředitele. „To se stalo například při konkurzu na škole Pod Marjánkou. Jde o jazykovou školu s vysokou úrovní a paní ředitelka již chtěla odejít do důchodu. My jsme ale nevybrali kandidáta, o němž bychom byli nezvratně přesvědčeni, že dokáže udržet vysoký standard školy. Proto jsme nakonec požádali současnou paní ředitelku, aby ještě rok zůstala ve funkci.“ Místostarosta se domnívá, že je především věcí ministerstva školství, pedagogické fakulty a školských úřadů, aby učitele náležitě připravovali i na kariérní růst. „Ředitel by si měl doslova pěstovat svého zástupce, který by po čase, jestliže osvědčí své zkušenosti a znalosti, mohl na té či oné škole ředitelskou funkci převzít. Chápu, že někteří ředitelé mohou takovouto praxi chápat jako jisté ohrožení sama sebe, ale zdravá konkurence pomůže škole i jim k lepším výsledkům.“ Rada nyní také hodlá trvat na tom, aby byly na školách zřízeny rady škol, které posílí veřejnou kontrolu. „Naše městská část investuje do škol ve srovnání s ostatními městskými částmi vysoce nadprůměrné finanční prostředky. Proto také chceme, aby i naši ředitelé byli vysoce nadprůměrní. V řadě případů také jimi jsou a patří jim za to naše uznání a dík“ uzavírá Vihan.

zpracováno:

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz