www.praha6.cz
email

O ekologických grantech rozhodnuto

Tentokrát ekologie byla tou hlavní oblastí, do které směřovaly granty schválené radou m. č. Praha 6. K vybraným žadatelům tak poputuje částka v celkové výši 150 000 korun.

Ze šestnácti přihlášených subjektů byla vybrána přesně polovina - tedy osm – žadatelů, kteří prošli výběrovým sítem rady m. č. Praha 6. Podle slov místostarostky Jaroslavy Trnkové se převážně jedná o instituce, se kterými má městská část již dlouholeté zkušenosti. „Nicméně nechybějí ani instituce nové, které jak doufám, se osvědčí,“ dodává Trnková. 

Čtyři z osmi vybraných uchazečů se zabývají různými formami péče o opuštěná zvířata: Jedná se o Ústav na ochranu zvířat JUDr. D. Matinové, který se komplexně zabývá péčí o opuštěná zvířata včetně služeb souvisejících s bezprizornými kočkami v šesté městské části. Sem poputuje částka 30 000 korun. 

Další institucí je Domácí psí azyl pro opuštěná a týraná zvířata, který obdržel příspěvek ve výši 5 000 korun, dalších 10 000 korun bylo určeno Domovu pro opuštěné kočky a celých 50 000 korun půjde na Útulek pro opuštěná zvířata Správy služeb městské policie. V tomto zařízení je poskytována zvířatům komplexní péče na vysoce profesionální úrovni a s celoměstskou působností. 

Dalších celkem 55 000 korun z celkové částky určené na granty si mezi sebou rozdělily: 

Český svaz ochránců přírody, pečující o území Divoké Šárky získal 28 000 Kč, Občanské sdružení Agentura GAIA obdrželo 8000 Kč na projekt revitalizace veřejných prostor ve Starých Střešovicích, Občanskému sdružení Hanspaulka připadne 11 000 korun na úpravu veřejně přístupných prostranství, schodů a pěších stezek na svahu Šáreckého údolí a 8000 korun poputuje Mateřskému centru Máta, zabývajícímu se předškolní výchovou se zaměřením na ekologii.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz