www.praha6.cz
email

Dejvický Sokol uspořádal Dětský trojboj

Více jak polovina našeho členstva jsou děti a mládež. Proto jsme velmi rádi „převzali štafetu“ od karlínského Sokola, který byl při povodních vyplaven, a uspořádali Dětský trojboj pro sokolské jednoty pražského pětižupí – pro rodiče s dětmi (většinou do 4 či 5 let) a kategorii tzv. předškolního žactva, „předškoláků“, kteří již soutěží samostatně..

O jakou soutěž se vlastně jedná? Používá se při ní gumový míč o průměru 15–16 cm a každý soutěžící má v každé disciplíně vždy pět pokusů, následujících těsně po sobě. Jednou disciplínou je kop na branku (tvořenou spodním dílem švédské bedny na šířku), další hod horem jednou rukou na branku (spodní díl švédské bedny na výšku), poslední pak střelba na koš obouruč horním obloukem. Děti háží ze vzdálenosti ležícího dítěte.

Soutěž pro malé cvičence je dost náročná a dochází při ní nejen k napětí, ale také mnoha veselým situacím. Ty se nevyhýbají ani rodičům – někteří hod či kop moc neovládají. Přesto ale byla účast veliká – do dejvické sokolovny se dostavilo stošestadvacet předškoláků a čtyřicet jedna nejmenších dětí se stejným počtem rodičů či prarodičů.

Sokol Praha Dejvice I reprezentovalo čtyřčlenné družstvo předškolních děvčat, čtyřčlenné družstvo předškolních chlapců a tři páry rodičů s dětmi. V rámci župy Podbělohorské vyhráli mezi „předškoláky“ naši Barbora Votínská a Štěpán Šmejkal a obsadili jsme i 2. a 3. místa. Mezi „rodiči s dětmi“ se o 2. místo rozdělili Jáchym Hrušák a Tomáš Nedvěd. V rámci celého pětižupí byla konkurence silnější, a tak naše družstvo „rodičů s dětmi“ bylo celkově páté a J. Hrušák a T. Nedvěd celkově sedmí. V celkovém hodnocení zvítězilo družstvo Sokola Strašnice s velkým náskokem a vítězi se 17 body byli vinohradská Michaela Vodová a strašnický O. Zgraja. A jak to dopadlo mezi předškoláky? V družstvech byla naše děvčata na 16.–17. místě a chlapci na 18.–20. místě. Celkově zvítězilo družstvo Sokola Spořilov s 32 body před dalšími 3 družstvy (Sokol Hlásná Třebáň, Sokol Spořilov a Sokol Strašnice). V jednotlivcích zvítězili se 13 body mezi děvčaty spořilovská Nikola Veselá a mezi chlapci vyšehradský Jan Hlinák a vinohradský Richard Klíma. Naši nejlepší se umístili takto: Barbora Votínská na 11.–16. místě a Štěpán Šmejkal na 13.–19. místě. Na celé akci bylo ale nejdůležitější, že se podařilo uspořádat zdařilou soutěž pro děti.

V této praxi pokračujeme a uspořádáme nejen pro děti ze Sokola 22. 2. odpoledne Dětský karneval, na němž by se měly veselit, bavit, ale i soutěžit. Večer před karnevalem, tedy 21. 2., se koná v sokolovně tradiční Společenský večer s tancem.

Jednotu Sokol Praha Dejvice I však čekají o měsíc později také oslavy 115. výročí založení jednoty. Při této příležitosti chceme seznámit dejvickou veřejnost se sokolskou jednotou, krátce s její historií, ale hlavně současností. Proto zaplníme texty a fotografiemi naše vývěsní skříňky, připravíme několik panelů s fotkami, dokumenty a dalšími texty přímo v sokolovně. V sobotu 29. 3. uspořádáme odpoledne slavnostní (ale krátkou) schůzi a navečer vyvrcholí oslavy tělocvičnou akademií. Již nyní probíhají nácviky všech složek jednoty, které by se chtěly prezentovat tím, co dělají, co umějí, chtěly by nás pobavit a nadchnout. Uvítáme proto rádi mezi sebou i Vás.

Stanislav Zahradníček,
starosta TJ Sokol Praha Dejvice

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz