www.praha6.cz
email

Opravy privatizovaných domů

Naše městská část používá veškeré prostředky vybrané na nájemném ze svých bytových domů výhradně na jejich údržbu a opravy. Dosud se tak dělo bez ohledu na to, kolik se vybralo na nájemném z jednotlivých domů.

Pokud dům potřeboval údržbu či opravu, braly se na to prostředky z celkového „balíku“ peněz, vybraných na nájemném ze všech obecních bytů. „To by ale nyní, kdy bude postupně a relativně rychle prodána převážná část bytů nájemníkům, nemuselo být spravedlivé,“ sdělila místostarostka Marie Kousalíková s tím, že v minulosti se byty určené k privatizaci neopravovaly vůbec. Pokračování v nastaveném systému by zvyšovalo rozdíly v technickém stavu domů.
Proto se Praha 6 rozhodla zavést nový systém oprav svých (k privatizaci určených) domů. Každý dům bude evidován jako samostatná ekonomická jednotka a čisté výnosy z nájemného budou použity na opravy tohoto domu a nebudou již v zásadě přerozdělovány. „Program oprav je otevřený a předpokládá spolupráci nájemníků. Radnice respektuje pořadí oprav, jaké si dům určí,“ zdůrazňuje výhody Kousalíková a upřesňuje, že nájemníci ví nejlépe, jaké závady si přejí vyřešit nejdříve. V této souvislosti je nutno zdůraznit, že případné havárie budou odstraňovány bez ohledu na předchozí investice a výnosy z daného domu. Plánované opravy budou realizovány v závislosti na pořadí prodeje domů. Rozsah investic bude v maximální možné míře odpovídat celkovému, v tom kterém domě do data privatizace vybranému čistému výnosu z nájemného.
Některé domy byly v poslední době zrekonstruovány a nebudou do jejich privatizace potřebovat žádnou (nebo jen malou) investici. Nájemné z těchto domů bude použito na opravy těch domů, které opravu potřebují a budou brzy privatizovány. Tím se minimalizují disproporce v technickém stavu jednotlivých privatizovaných domů.
„Cíl nového systému oprav obecních domů určených k privatizaci je jasný. Chceme, aby v čase privatizace těchto domů kupovali jejich nájemníci byty za stejnou metrovou cenu, ve srovnatelných domech a lokalitách a ve srovnatelném stavu,“ řekla Marie Kousalíková.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz