www.praha6.cz
email

Slovo starosty

Otázky pro pana starostu:

  • Už druhým rokem Petynka funguje pro občany ve své nové zrekonstruované podobě. Jak se vám vlastně nová Petynka líbí? Uvažujete o dalším využití přilehlých pozemků?
  • Oč tedy hl. město Prahu žádáte?
  • Blíží se prázdniny, chystáte se na Petynku a na dovolenou?

Už druhým rokem Petynka funguje pro občany ve své nové zrekonstruované podobě. Jak se vám vlastně nová Petynka líbí? Uvažujete o dalším využití přilehlých pozemků?

Petynka je krásný areál a je jedinečný v tom, že nabízí krásné koupání a možnost odpočinku prakticky uprostřed centra Prahy 6. Rekonstrukce Petynky stála poměrně značnou část peněz, nicméně už jen skutečnost, že na Petynce je nejčistší voda z celé Prahy, za tuto investici stojí. Samozřejmě, že rekonstrukcí bazénu zájem radnice o Petynku nekončí. Plánuje se postupná rekonstrukce sociálního zázemí, šaten a sanitárního zařízení a nás čeká také další jednání s hlavním městem Prahou o svěření přilehlých pozemků do majetku m. č. Praha 6. Chtěli bychom totiž na Petynce vytvořit skutečně důstojné prostředí pro návštěvníky, ale zároveň využít ostatní rozlehlé pozemky. V minulosti byla zpracována studie, která zde počítala s vybudováním komerčního centra. Z této varianty již sešlo, ale my vnímáme, že využití těchto ploch je trojí: sportovně rekreační prostředí s bazénem a příslušným zázemím, s multifunkčním hřištěm na straně jedné, na straně druhé funkce bytová, na straně třetí komerční plochy, které přinesou Praze 6 určité výnosy a zdroje právě proto, aby mohla zainvestovat do zbývajících dvou, které jsou finančně velmi náročné.

Oč tedy hl. město Prahu žádáte?

Rada zastupitelstva hl. m. Prahy rozhodla o svěření části pozemků, které kopírují bazén, Praha 6 dále požaduje, aby jí byly svěřeny i ty pozemky, na kterých dnes stojí autosalon a bazar s automobily, aby mohla celé území scelit. Následně v návaznosti na jednání se zástupci ministerstva obrany, které je také částečným vlastníkem pozemků, bychom rádi předložili k územnímu řízení projekt, který by respektoval již zmíněné tři funkce.

Blíží se prázdniny, chystáte se na Petynku a na dovolenou?

Určitě tam alespoň párkrát zajdu, ale čas je bohužel můj nepřítel. Loni jsem tam byl asi dvakrát nebo třikrát a najednou jsem měl pocit, jako kdybych vůbec nebyl v Praze, ale někde daleko za městem. V tom spatřuji kouzlo tohoto koupaliště. Pevně doufám, že s rodinou stihneme také dovolenou na kolech po českých hradech a zámcích a byl bych moc rád, kdyby se nám podařila ještě týdenní dovolená v Chorvatsku a synům skautský tábor.

zpracováno:

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz