www.praha6.cz
email

Slovo starosty

Otázky pro pana starostu:

  • Jsou již známy výsledky výběrových řízení na Hotel Praha a starostřešovický domek?
  • A v jaké výši se pohybují finanční nabídky na Hotel Praha?
    Nemohu říci přesná čísla, protože jsem vázán mlčenlivostí, ale výše nabídek se pohybuje již dva a půl roku ve stále stejném intervalu, tedy přibližně mezi pěti sty a sedmi sty tisíci korunami.
  • Oproti letům, kdy byly konkrétně stanoveny především finanční podmínky pro prodej hotelu, byla tato kritéria nějak upravena v závislosti na zájmu o koupi?

Jsou již známy výsledky výběrových řízení na Hotel Praha a starostřešovický domek?

V době, kdy vzniká tento rozhovor, výběrová řízení stále ještě probíhají. Prozatím mohu říci, že o Hotel Praha se přihlásilo třináct zájemců, z nichž v pěti případech předpokládám, že by se mohlo jednat o nabídky pro městskou část atraktivní. V závislosti na vyhodnocení jejich atraktivity bude navrženo nejprve zvláštní komisí pro tento účel vytvořenou a posléze radou městské části zastupitelům Prahy 6 vybrat si jednoho ze zájemců, s nímž pak městská část začne vyjednávat o uzavření kupní smlouvy. Pokud možno tak, aby jednání vedlo v co nejkratší době k podpisu kupní smlouvy. Na druhou stranu každý dnes ví, že se jedná o mimořádně komplikovaný prodej, jehož předmětem není jen vlastní hotelové zařízení, ale i movitý majetek akciové společnosti, přilehlé pozemky, na jejichž části lze do budoucna počítat s další administrativní zástavbou, a proto si nelze prodej takovýchto nemovitostí představit jako prodej automobilu.
V případě starých Střešovic je nyní před uzavřením pouze jedno výběrové řízení, a to na prodej domku č. 946 v ul. Nad Hradním vodojemem. Byl jsem překvapen počtem zájemců i výší nabízených prostředků. Za tuto malou a velmi zanedbanou nemovitost obdrží městská část do své pokladny přes 1,5 milionu korun.

A v jaké výši se pohybují finanční nabídky na Hotel Praha?

Nemohu říci přesná čísla, protože jsem vázán mlčenlivostí, ale výše nabídek se pohybuje již dva a půl roku ve stále stejném intervalu, tedy přibližně mezi pěti sty a sedmi sty tisíci korunami.

Oproti letům, kdy byly konkrétně stanoveny především finanční podmínky pro prodej hotelu, byla tato kritéria nějak upravena v závislosti na zájmu o koupi?

V minulosti skutečně byla stanovena tzv. minimální kupní cena ve výši 850 tisíc korun. Výsledkem takto definovaného výběrového řízení byla jedna jediná nabídka, a to v ceně přesně poloviční – 425 tisíc korun. Je tedy evidentní, že takto, byť významnou nemovitost Prahy 6, prodávat nelze. Dnes nejsou stanoveny žádné minimální, předběžné a nepřekročitelné podmínky. Je samozřejmě možné, že ani v tomto kole výběrového řízení se nenajde vhodný kupec. Praha 6 ale dnes neprodává Hotel Praha za každou cenu a není v situaci, kdy by prodejem Hotelu Praha musela splácet své dluhy, protože hospodaří s vyrovnaným rozpočtem.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz