www.praha6.cz
email

Co se děje s Hendlovým dvorem? Výstava ukázala alternativu.

O budoucnosti Hendlova dvora není stále zcela rozhodnuto. Obyvatelé Hanspaulky mohli sami sledovat vývoj událostí na výstavě věnované právě tomuto problému.

Slavnostní zahájení výstavy alternativních projektů mladých studentů z Fakulty architektury při ČVUT na téma využití Hendlova dvora se uskutečnilo v budově Chemopragu za přítomnosti všech iniciátorů a organizátorů akce (Občanské sdružení Hanspaulka a Šárecké údolí), včetně představitelů m. č. Praha 6. Výstava představila široké veřejnosti sedm studentských projektů, jež se zabývají řešením přestavby Hendlova dvora.

Předseda sdružení Karel Čapek přítomné seznámil s historií památky Hendlova dvora, nacházejícího se v sousedství hřbitova u kostela sv. Matěje, a zdůraznil přitom, že památkově chráněné jsou stavby v celém objektu. Historie dvora je již od pradávna postavena na setkávání lidí, dokonce i dnes tak populární Matějská pouť má původ právě v těchto místech. Nejstarší písemná zmínka se dochovala již z roku 1551. Od tohoto data téměř do současné doby je v areálu provozováno pohostinství. V roce 1572 vznikla listina, jež na celý areál uvazovala věcné břemeno. Listina měla zaručit neustálý provoz nejen krčmy, ale také ochranu přilehlých Šáreckých lesů. O více než století později koupil statek Vratislav z Mitrovic, tajný rada, soudce zemský a královský místodržící, který podmínku dodržoval také. Roku 1873 zdědil areál Antonín Hendl, jenž byl v té době starostou celé oblasti včetně nedalekých Dejvic, a právě z jeho popudu byly dostavěny další budovy.

Poprvé se organizátoři výstavy s problémem Hendlova dvora setkali před rokem kvůli navrženému projektu zahraniční stavební a investorské firmy, který představuje „necitlivý zásah do struktury celé krajiny a také života obyvatel na Hanspaulce“. Dalším podnětem byly právní a majetkové nesrovnalosti. OS ŠÚ se snaží upozornit na specifický problém, který vznikl právě při realizaci prodeje. Současnému majiteli byla totiž nemovitost prodána dříve, než byla původním vlastníkem (Fond podnikatelů) ze zákona nabídnuta státu jako kulturní památka. V neposlední řadě se OS ŠÚ a Hanspaulka snaží zabránit výstavbě luxusních obytných prostor kvůli vlastní historické podstatě místa, a tím zamezit uzavření lokality veřejnosti.

Pod vedením arch. Martina Roubala, profesora Fakulty architektury ČVUT, tak nakonec vzniklo sedm projektů s názvem „Hendlův dvůr jako středisko kulturního života“. Profesor vznesl před svými studenty návrh na vypracování náhradních projektů, kteří po konzultaci s místními obyvateli pojali svá díla jako polyfunkční využití celého dvora. Jedná se např. o internetovou kavárnu, výstavní síň, sál pro kulturní využití či restaurační zařízení.

Obě sdružení zvou všechny, kteří se o osud lokality zajímají, aby přišli v sobotu 23. 6. ve 14 hodin na zahradu restaurace U Matěje.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz