www.praha6.cz
email

Sportovní klub GymSport na Alžírské

Tento sportovní klub je zaměřen na druhy gymnastických sportů. Především pak na nový druh sportu tzv. soutěže euroteamů. Tento sport do Čech přišel ze severských států a stává se velmi populárním. Patří do rodiny gymnastických sportů, jeho předností je možnost závodit ve všech věkových kategoriích až hluboko do dospělosti. Týmy mohou tvořit chlapci i děvčata, muži i ženy. Navíc je to sport velmi dynamický, vhodně zvolený hudební doprovod podtrhuje jeho atraktivitu pro závodníky i diváky. Závodí se ve třech disciplínách – akrobatický pás, skoky z malé trampolíny a pohybová skladba pro 6–12 osob.

Pro tento sport mohou být přijímány děti s dobrými pohybovými dispozicemi po předchozí sportovní přípravě. Tréninky jsou 3x týdně v ZŠ Alžírská.
Gymnastická příprava je určena pro děti od 4 do 8 let. Je otevřena pro všechny děti bez nároků na pohybové schopnosti, po dvou letech mohou děti pokračovat buď v závodním či nezávodním sportu. Tréninky jsou opět dvakrát týdně v ZŠ Alžírská.

Základní gymnastika je určena pro ty, kteří nemají pohybové předpoklady nebo ambice pro fyzicky a časově náročný závodní sport, přesto chtějí tento všestranný a zajímavý sport pěstovat. Věková hranice je 8–14 let. Tréninky 2 x týdně v ZŠ Norbertov.

Kondiční tréninky bychom chtěli zařadit jako doplněk ke sportům, kde neprobíhá všestranná sportovní příprava. Měly by sloužit jako prevence následků jednostranného zatížení nebo vést k lepší kondici. Obsahovaly by silovou, odrazovou, atletickou průpravu a též některé rehabilitační prvky. Pro děti do 14 let. Tréninky 2 x týdně v ZŠ Norbertov.

Info na tel.: 724 234 974

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz