www.praha6.cz
email

Letos volíme do Senátu i do zastupitelstev

I v naší městské části se budou letos konat volby do Senátu, a to jednak v okrscích zahrnujících katastrální území Bubeneč, kde končí mandát Václava Fischera, a dále pak nově v důsledku změny hranice volebního obvodu 27 též v okrscích z katastrálního území Hradčany a Střešovice.

Jak nám sdělila vedoucí odboru vnitřních věcí úřadu Prahy 6 Olga Králová, Praha 6 náleží ke dvěma volebním obvodům do Senátu, z čehož vznikají u občanů určité pochybnosti, zda volí již nyní, nebo až za dva či čtyři roky. „Nyní se situace zkomplikovala ještě navíc tím, že došlo ke změně hranice mezi volebními obvody č. 25 a 27. Důsledkem je, že část voličů jednoho okrsku volí do Senátu letos a část až za dva roky. V případě konání druhého kola voleb do Senátu tak v jedné volební místnosti budou probíhat současně volby komunální pro všechny voliče z daného okrsku a volby senátní pouze pro část voličů,“ vysvětluje Králová.

Volební místnosti pro volby do Senátu v I. kole budou otevřeny v pátek 25. 10. od 14 do 22 hodin a v sobotu 26. 10. od 8 do 14 hodin. Druhé kolo se bude případně konat 1. a 2. 11. 2002. Volební místa jsou v ZŠ Interbrigády, v obou ZŠ na nám. Svobody, v podniku Škoda, a. s., v ZŠ Norbertov, v OA na Krupkově nám., v ZŠ J. A. Komenského (U Dělnického cvičiště) a v Gymnáziu J. Keplera.

Každý volič s bydlištěm na výše uvedené adrese (Střešovice, Hradčany, Bubeneč) obdrží do bytu hlasovací lístky pro volby do Senátu (v modré obálce s razítkem, na němž bude uvedena adresa volební místnosti a dopsáno číslo volebního okrsku). Je možné, že tyto lístky budou distribuovány současně s hlasovacími lístky pro volby do Zastupitelstva hl. m. Prahy (ZHMP) a Zastupitelstva městské části Praha 6 (ZMČ).

Na lístku pro volby do ZHMP bude uvedeno tolik sloupců jmen kandidátů, kolik zde bylo zaregistrováno volebních stran, přičemž každý sloupec může obsahovat maximálně 14 jmen. Důvodem je, že Praha byla rozdělena do volebních obvodů, kde se volí z celkového počtu 70 členů Zastupitelstva hl. m. Prahy jen poměrná část.

Volič dále obdrží hlasovací lístek pro volby do ZMČ, kde bude tolik sloupců jmen, kolik zde bylo zaregistrováno volebních stran (celkem 10) a v každém sloupci může být maximálně 45 jmen kandidátů. Praha 6 nebyla pro volby do ZMČ rozdělena do volebních obvodů a všichni voliči tak vybírají členy zastupitelstva ze všech navržených kandidátů. Způsob úpravy hlasovacích lístků bude uveden na doprovodném letáku, který voliči obdrží do bytu současně s hlasovacími lístky.

Volební místnosti jsou pro tyto volby stejné jako byly v červnu pro volby do poslanecké sněmovny. Voličské průkazy se vydávají jen pro volby do Senátu a lze s nimi volit jen v rámci daného volebního obvodu.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz