www.praha6.cz
email

Deset let „malé velké“ scény v Dejvicích

Dejvické divadlo oslavilo již deset let svého trvání. Divadlo, které začínalo v bývalé tělocvičně, si vydobylo nejen právo na existenci, protože dokáže zaplnit sál do posledního místečka, ale zároveň získalo značné renomé jak díky pojetí činoherních inscenací, tak díky hereckým výkonům, které bezesporu patří k jedněm z nejlepších. Nakonec o tom svědčí i ceny, které se začínají hrnout… Šestka při této příležitosti vyzpovídala ředitelku divadla Evu Měřičkovou

Jaké to je, říci si, máme deset let za sebou…?
Je to vlastně divné, když si řeknete, že už je to deset let. Ale na druhou stranu, když se člověk ohlédne zpátky, co bylo před těmi deseti lety, zjistí, že už si spoustu věcí nepamatuje. Musím ale říci, že to ohlédnutí je příjemné, protože se nám podařilo mnoho věcí. Na začátku jsme s původním souborem za tři roky dosáhli na titul divadlo roku a inscenace roku, a po odchodu tohoto souboru se pro změnu podařilo získat Ivanovi Trojanovi Thálii za Oblomova. Za Příběhy obyčejného šílenství jsme obdrželi už několik cen např. Cenu Alfréda Radoka za hru roku a navíc Miroslav Krobot získal i cenu Talent roku, protože se najednou zjistilo, že i režisér může být dobrý herec. Pan Zelenka (autor hry pozn. redakce) získal i cenu divadelních novin. Divadlo si vydobylo jméno nejen v rámci Prahy, ale i mimo ni, o čemž svědčí, že jezdíme hodně na zájezdy, jak po republice, tak mimo ni. Navíc si myslím, že divadlu hodně pomohla i ta loňská rekonstrukce, kterou jsme dostali poněkud předčasně jako dárek k narozeninám, a tím se vlastně to desáté jubileum tak hezky jakoby uzavřelo.

Byl či je nějaký rozdíl mezi těmi třemi lety a nynějškem, mezi dvěma soubory?
Rozdíl tu je, protože první soubor se věnoval alternativě, kdežto nyní se jedná o činohru. Další změna je také v tom, že předchozí soubor byl velmi uzavřený, což bylo někdy velmi náročné, protože když jsme potřebovali alternovat z důvodu nemoci, nebyl vlastně nikdo, kdo by toho či onoho herce zastoupil. Současný soubor je přece jen takový „rozvolněný“, kdy herci odcházejí a přicházejí. Hlavně byly změny v pánské části souboru a k dnešnímu dni zde nezbyl ani jeden z těch, co sem původně přišli s Krobotem. Taková první výměna se konala, právě když přišli I. Trojan, I. Chmela, L. Hlavica, M. Myšička, D. Novotný a odcházeli J. Španbauer, Vl. Frej mladší a další… Ale Igor Chmela už od nás odešel do Divadla Na zábradlí a u nás pouze dohrává. Z dámské části souboru odešla Zita Morávková a Denisa Nová dohrává na půl úvazku, takže tam došlo ke změně, že přišla Lenka Krobotová a teď k nám přišla Tatiana Vilhelmová, která do našeho divadla vstoupila jako do svého prvního angažmá. Dříve ve všech divadlech hostovala a nechtěla do plného úvazku a nám se ji podařilo získat. Navíc u nás hostují i další vynikající herci – počínaje panem Bartoškou a Táňou Medveckou a panem Švehlíkem zatím konče… Divadlo se oproti tomu počátku prostě stalo otevřeným organismem.

Deset let je za vámi, co dál?
Chystáme nové tři hry. Pan Krobot napsal hru Sirup, ta by měla mít premiéru 17. prosince, v únoru by měla mít premiéru hra Sic od americké autorky Melissy Gibson v režii Lukáše Hlavici, to bude vlastně česká premiéra. Na jaře by u nás měl hostovat režisér Janus Klimsza, který je šéfem Divadelní společnosti Petra Bezruče z Ostravy pravděpodobně se Strakonickým dudákem.


Ředitelka DD Eva Měřičková může mít po deseti letech z divadla opravdu radost.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz