www.praha6.cz
email

Prázdninový provoz mateřských škol

O letošních prázdninách budou v provozu následující mateřské školy

Červenec
1.–12. 7. MŠ Juarézova
15.–19. 7. MŠ Motýlek (Arabská 684)
22.–26. 7. MŠ Čínská
29. 7.– 2. 8. MŠ Charlese de Gaulla

Srpen
5.–9. 8. MŠ Bělohorská
12.–16. 8. MŠ Volavkova
19.–23. 8. MŠ Jílkova
26.–30. 8. Přípravný týden ve všech MŠ

Zájemci o prázdninový provoz si ve své MŠ vyzvednou závaznou přihlášku a ve vybrané MŠ ji vyplněnou odevzdají (o předání lze požádat i svou MŠ). Přihlášky se přijímají jen do naplnění kapacity, kterou je schopna příslušná MŠ v daném termínu zajistit, proto je lépe přihlášku zvolené MŠ předat včas osobně.

Platbu příspěvku s ohledem na evidenci je třeba provést nejpozději 1 měsíc před nástupem pomocí složenek, které vydá příslušná MŠ – bez předepsaného variabilního symbolu. Kopie stvrzenky o zaplacení – 75 Kč jednotně za 1 týden – se odevzdá v den nástupu a uhradí se zároveň příslušné stravné. Po skončení letního provozu předají MŠ seznamy dětí a kopie stvrzenek OŠK.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz