www.praha6.cz
email

Za výlety v květnu

Tentokráte do lomařského skanzenu a za krásou rododendronů.

Do lomařského skanzenu
Na cestu tam nám bude stačit MHD, zpátky pojedeme vlakem. Sejdeme se 11. května v 6.45 hod. ve východním vestibulu metra stanice Dejvická a odjedeme s přestupem na Můstku na konečnou linky B do Zličína. Odtud nám jede autobus linky 309 do Bubovic. Po příjezdu se vydáme pěšky do opuštěných vápencových lomů, kde několik nadšenců vybudovalo lomařský skanzen. Pak pod vedením pracovnice chráněné krajinné oblasti Český kras projdeme k Berounce a do Srbska. Pro cestu zpět použijeme osobní vlak 7811, který odjíždí v 16.09 hod. a v 16.50 hod. dojede na nádraží Praha-Smíchov.
Cesta dlouhá asi 10 km je poněkud náročnější. Půjdeme totiž přes několik vršků, ale stoupání ani klesání nejsou zase až tak příkrá. Každopádně si vezměte dobré boty, pláštěnku, jídlo a pití, protože první občerstvení potkáme až v Srbsku.

Za krásou rododendronů – zvláštnosti průhonického parku
Na cestu použijeme pouze MHD: Sejdeme se 18. května v 9 hod. ve východním vestibulu metra stanice Dejvická a s přestupem u Muzea na linku C odjedeme na stanici Opatov. Odtud nám jedou autobusy MHD linek 324, 325, 328 a 385 k zámku do Průhonic. Tyto linky jezdí asi po 20 minutách. Ze zastávky se vydáme pěšky k průhonickému zámku, kde zaplatíme vstupné a pak si vyjdeme do parku. Pro cestu zpět použijeme výše uvedené linky MHD asi po 14 hod. ke stanici metra Opatov.
Cesta bude dlouhá asi 10 km a je vcelku pohodlná. Dobré boty, pláštěnka a jídlo i pití jsou samozřejmě potřebnou doprovodnou výbavou.

Příští výlety budou 8. 6. a 22. 6.
Vok Malínský, tel.: 35 35 98 89

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz