www.praha6.cz
email

Hvězdou se nesly tóny zvonů

Světová premiéra pražské zvonohry přivábila občany, umělce i politiky.

Skladbou Josefa Suka Praga, která v úpravě pro zvonohru zazněla vůbec poprvé, byla zahájena ukázka unikátního hudebního nástroje – První pražské mobilní zvonohry v prostorách obory Hvězda. Na tomto premiérovém koncertě se také setkali všichni ti, kteří se o vznik tohoto hudebního nástroje zasloužili. Na zvonohru zahrál titulární carillonér pražské Lorety Radek Rejšek, kterého doprovázela kapela Old Gold Canal Jazz Band. Podvečerní Hvězdou se neslo mnoho známých melodií jak z klasické, tak i jazzové a lidové tvorby, mezi návštěvníky a posluchači se objevovali nejen představitelé politického života celé Prahy, ale například i operní pěvec Národního divadla Luděk Vele.

Celý projekt, který připravoval zvonař Petr R. Manoušek již několik let na počest českého zvonaře Rudolfa Manouška, nabídl v roce 1998 k realizaci společnosti Praha 2000, která tento projekt vybrala jako součást programu pro svoji prezentaci v rámci akce Praha 2000 – evropské město kultury.

Tak také vznikl z iniciativy primátora hl. m. Prahy Jana Kasla a starosty m. č. Praha 6 Pavla Béma nápad: Proč by zvonohra nemohla reprezentovat vůli všech Pražanů a všech městských částí? Návrh pražské zvonohry byl proto rozšířen o sedm zvonů na celkový počet 57. Tedy tolik, kolik je v Praze městských částí. Každá z městských částí byla oslovena primátorem a samotnými tvůrci zvonohry, aby svým radám a zastupitelstvům předložily záměr zakoupit svůj zvon do zvonohry. Drtivá většina městských částí (zvon nezakoupilo pouze 8 městských částí) pak do konce roku 2000 opravdu svůj zvon nejenom zakoupila, ale ochotně jej zapůjčila pro myšlenku projektu pod názvem „První pražská mobilní zvonohra“. „Musím poděkovat všem, kteří pomohli při realizaci projektu v době, kdy byl finančně ohrožen,“ řekl k tomu při slavnostním odpoledni P. Manoušek.

Zvonohra je jednou z pěti zvonoher na světě a navíc největší a nejrozsáhlejší a rozsahu. Kromě toho je také jinak koncipována – hráč sedí bočně a rozložení zvonů je podobné jako u varhan. Její ojedinělost spočívá i v tom, že je mobilní. Tento unikátní hudební nástroj bude reprezentovat Prahu a Českou republiku na vrcholných světových a Evropských přehlídkách zvonařů, carillonérů-hráčů na zvonohry, různých společensko-kulturních akcích, kongresech, veletrzích a hlavně prezentacích hlavního města Prahy a České republiky ve světě. Například právě Belgie, která se na výrobě podílela také, již žádala o koncert. „Já ale nevím, jak budeme všechno stíhat. Už nyní máme mnoho nabídek, a přiznávám, že jsem trochu zaskočen,“ řekl k tomu R. Rejšek. „Jsem přece jen člověk a zde v republice zatím nevím o nikom, kdo by na zvonohru uměl hrát. Proto mě trochu děsí představa, že budeme hrát každý den někde jinde. I přesto, že jsem zároveň nadšen, že zvonohra vůbec vznikla,“ dodal.

Unikátem není jenom samotný nástroj, ale také spoluvlastnictví zvonohry, na jejímž vzniku se podílely jednotlivé městské části hlavního města jedné země a tým lidí sympatizujících s nápadem prezentovat dovednost českých rukou mistra zvonaře Petra R. Manouška po celém světě. Nástroj byl vyroben v Holandsku a Belgii, neboť pro zhotovení a následné uložení 57 zvonů není v prostorách zbraslavské zvonárny rodiny Manoušků dostatek místa, a tým, který ho vyrobil, pracoval zdarma. Největší zvon totiž váží 860 kg a jeho rozměry jsou úctyhodné. Podobně velkých zvonů je pak v nástroji ještě několik a ten zcela nejmenší váží „pouhých“ pět kilogramů. To nejvzácnější – srdce zvonů – vykoval umělecký kovář Vratislav Hrubý.

 

zpracováno:

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz