www.praha6.cz
email

Bezdomovci pomáhají s úklidem

S pravidelným úklidem ulic na šestce začali v červnu kromě zavedených úklidových firem pomáhat i bezdomovci. Po dohodě radnice s Armádou spásy byl pro úklid vyčleněn problematický úsek poblíž drážního tělesa.

Úklid začal v ulici Svatovítské poblíž Hradčanské a bude pravidelně probíhat každý čtvrtek. Úsek budou mít na starosti tři lidé, odvoz a likvidaci odpadů zajistí radnice. „Nasbíráme asi osm pytlů odpadků. Je to typický nepořádek, co lidi házejí z mostu, ale našli jsme i stříkačky,“ řekl první den úklidu jeden z klientů Armády spásy. V rámci celoročního úklidu uzavřela radnice smlouvu s Armádou spásy, která na zajištění pravidelného úklidu této části Prahy 6 určila své klienty. Ti kromě jídla a pití a nutného ošacení dostávají i kapesné. Podle ředitele Armády spásy Neila Daviese jde o projekt pro letošní rok. Jestliže se však bezdomovci při čištění ulic osvědčí, mohla by být smlouva prodloužena a také rozšířena na více lidí.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz