www.praha6.cz
email

Sezona 2001 v Archeologickém parku Liboc

Léto bylo v archeologickém parku věnováno zejména pražským dětem, které z jakéhokoliv důvodu zůstaly v Praze. Sdružení Archaia připravilo tentokrát tři turnusy Týdnů experimentální archeologie. Každý týden se zaměřil na jiný druh aktivity.

První týden s názvem „Archeologie a experiment v archeologii“ byl nejodbornější a byl věnován pravěku. Účastníci nejprve navštívili záchranný archeologický výzkum v Miškovicích a prohlédli si skutečný výzkum pravěkých hrobů s bohatou hrobovou výbavou. To, co viděli na výzkumu, si pak celé vyzkoušeli v archeologickém parku: prozkoumali a zdokumentovali cvičný hrob, utřídili, očistili, slepili a následně zrekonstruovali všechny nálezy. Vyvrcholením týdne pak byla rekonstrukce života člověka, jehož pohřeb podrobili výzkumu se zvláštním zřetelem na ty činnosti, které vedly ke zrodu předmětů odhalených ve zkoumaném hrobě.

Druhý týden nesl název „Keramika našich předků“. Děti se seznámily s vývojem keramických technik a tvarů v průběhu století a tisíciletí, ale i s odlišnostmi regionálními. Vyzkoušely si vytvářet keramické nádoby v ruce, jak bylo zvykem v pravěkých obdobích, stejně tak na rekonstruovaném středověkém hrnčířském kruhu si zkoušely točit keramiku středověkou a následně ji zdobit rádýlkem. Středověk byl zastoupen ještě výrobou reliéfně zdobených keramických kamnových kachlů. Účastníci Týdne si sami navrhli motiv, vyrobili si formu a v ní pak vytvořili keramický kachel. Při výrobě a dekorování zoomorfních nádob autentickými postupy děti zabrousily až do starověkého Mexika. 

Třetí a poslední týden byl věnován středověkému odívání. Analogicky k populárnímu „Krtečkovi“ byl mladým účastníkům prezentován proces „Jak oděv ve středověku vznikal“. Děti si vyzkoušely předení, tkaní, šití i barvení látek přírodními mořidly (bezinky, ořechové listí, kopřivy). Aby mohly všechny najednou tkát, musely si samy nejprve vyrobit vlastní vertikální tkalcovský stav. Vlastnoručně vyrobené oděvy si následně opatřily všelikými doplňky: koženými měšci, keramickými korálky a knoflíky, kovovými aplikacemi i šperky. Zejména si však vlastní oděv ozdobily středověkými dekory pomocí autenticky středověké techniky dekorace – potiskem přes šablony.

Podzim v Archeologickém parku Liboc byl tradičně věnován školám a sezona roku 2001 byla opět tradičně slavnostně ukončena v sobotu 20. října odpoledne. Tématem letošního slavnostního ukončení sezony byl právě středověký textil a návštěvnickým hitem se stalo zdobení látek středověkými motivy za pomoci šablon.

Zatímco přes zimu bude v parku fungovat pouze Klub mladých archeologů se svými pondělními schůzkami, na jaře by Archaia ráda uvítala návštěvníky v dokončeném tzv. trojprostorovém domě, který bude hlavní součástí rekonstrukce pozdně středověké zemědělské usedlosti.

Michal Bureš

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz