www.praha6.cz
email

Junák – rušený, milovaný i znovuobnovený

Název podle letohrádku Hvězda získalo i 15. středisko organizace Junák. Bylo založeno bratrem Jindrou Hájkem v květnu 1945 v době, kdy se po skončení války československý skauting, násilně rozpuštěný v roce 1940, okamžitě regeneroval.

Staré předválečné oddíly znovu ožily, vznikaly mnohé další a Junák se záhy stal oblíbenou a společností respektovanou dětskou organizací, která uměla (a stále umí) připravit dětem zajímavou náplň pro využití volného času v klubovnách a v přírodě. Výlety, tábory, nejrůznější dobrodružství v přátelské atmosféře oddílu, to všechno lákalo kluky a děvčata, často připravené četbou Foglarových „Hochů od Bobří řeky“ nebo příběhů „Rychlých šípů“.

Nebyl proto problém založit v Liboci junácké středisko, zájemců bylo dost. Ve středisku byly vytvořeny tři oddíly: 217. vlčácký (děti do 12 let), 68. dívčí a 218. chlapecký. Středisko pracovalo do roku 1949, kdy však byl Junák opět rozpuštěn, tentokrát komunistickým režimem.

K renesanci skautingu došlo znovu v době Pražského jara v roce 1968 a 15. středisko Hvězda obnovilo činnost v Liboci a na Petřinách. K tradičním oddílům střediska se tehdy připojily i další: 14. chlapecký a 145. oldskautský. Bohužel ani tentokrát nebylo Junáku přáno, a po sovětské okupaci a „normalizaci“ Československa Junák znovu zaniká tzv. sloučením s Pionýrem (naše oddíly sloučení odmítly). Přesto ale nikdo nedokázal zrušit nebo zakázat skautskou duši v těch, které skauting vychoval. Sametová revoluce v roce 1989 byla proto impulzem k okamžitému obnovení organizace. Bratr Josef Hájek, syn zakladatele střediska Jindry Hájka, se ujal obnovení střediska, jehož těžiště se přesunulo na Dědinu, kde bratr Hájek bydlí a kde se mu podařilo získat pro středisko klubovnu.

Obnovené středisko pracuje už dvanáctý rok a i když za tu dobu některé oddíly střediska ukončily činnost, jiné vznikly. Dnes tvoří toto středisko 14. smíšený oddíl chlapců a děvčat, 43. oddíl dívek (převážně z Liboce a okolí) a 57. oddíl chlapců, jehož členy jsou děti i z jiných míst republiky. A tak nezbývá než doufat, že už nikomu nebudou skauti překážet a že bude Junáku dopřáno nerušeně připravovat dětem radostné dětství a vychovávat z nich oddané a čestné občany naší republiky.

Bidlo

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz