www.praha6.cz
email

Prázdniny byly pro školy ve znamení staveb

Školství na Praze 6 je jednou z prioritních oblastí zájmu představitelů m. č. Praha 6. Každoročně to potvrzují i značně vysoké investice a velké finanční prostředky jdoucí na údržbu a opravy základních i mateřských škol. Pro letošek bylo takto vyčleněno na velké opravy a akce investičního charakteru téměř 100 mil Kč.

Podle informací místostarosty Jiřího Vihana, který za oblast školství odpovídá, si největší díl – téměř 30 mil Kč – „ukousla“ rozsáhlá rekonstrukce ZŠ Marjánka. Prastará břevnovská škola tak dostala novou střechu, v půdních prostorách vznikly nové učebny, kabinety a ubytovny pro pedagogy, na všech chodbách je nová dlažba, všude je kompletně vyměněna elektroinstalace, je vymalováno, v přízemí vznikla nová tělocvična, nové šatny, dokončila se výměna oken a oprava celého vnějšího pláště. „Díky firmě Renix za krásné dílo, paní ředitelce Niklové a učitelskému sboru za trpělivou spolupráci. Vzhledem k rozsahu akcí a skutečnosti, že firma byla citelně postižena povodněmi, bylo na této škole jako jediné na Praze 6 zahájení školního roku posunuto o 14 dní,“ dodává k tomu Vihan.

Opravy a úpravy se ale nevyhnuly ani dalším školským zařízením.

Jak nám dále sdělil místostarosta Vihan, elegantní plášť za téměř 2 mil Kč dostala také „školička pana ředitele Mikoláše na Bělohorské 103. Obec letos konečně odkoupila část pozemku sousedícího hřiště (ÚL) od spolumajitelů a počítáme s tím, že celý objekt dáme postupně do náležitého pořádku.“

Na škole J. A. Komenského byla provedena výměna elektroinstalace za 2 mil. korun s následným malováním. Po loňské přístavbě křídla s tělocvičnou a jídelnou se dokončuje velká rekonstrukce ZŠ Norbertov. Čtyři miliony korun šly na celou fasádu včetně repase oken, generální opravu jižní terasy, která bude konečně po letech pochozí a trvale promáčené učebny pod ní budou zcela nové. ZŠ Petřiny – jih má nový otopný systém za 3,7 mil. Kč, ještě letos tu bude zahájena výstavba nové moderní basketbalové haly za více než 20 mil Kč.

„Na ZŠ Červený Vrch jsme dokončili generální opravu venkovního bazénu za necelé 3 mil. korun (viz zpráva na této straně), podstatnou část přidala i škola ze svého rezervního fondu a rodiče. Teď ještě v dohledné době najít peníze na šatny a zastřešení – teprve pak bude celý plavecký areál rozumně využitelný po celý rok i pro okolní školy,“ upozorňuje Vihan.

ZŠ nám. Svobody a ZŠ Emy Destinnové dostaly nový důstojný vzhled za zhruba 16 mil. Kč. „Celé náměstí zjasnilo a vynikla tak jedinečná architektura budovy. Však si to tahle znamenitá škola, její vynikající pedagogický sbor a především dejvické děti zasloužily. Jsem nakonec velmi rád, že splníme i letitý dluh vůči MŠ Arabská – dokončujeme generální opravu a zateplení celého pláště, přestavbu spojovacího krčku a bezbariérový vstup za částku asi 11 mil. korun. Školka na Červeném Vrchu, tolik zkoušená okolní bytovou výstavbou, její vzácně trpělivá paní ředitelka Gregorová, paní učitelky i malí školáčkové se tak konečně dočkají klidu, sucha a tepla. Na šestce stále platí, že škola je ozdobou a pýchou obce – a to je dobře," dodává na závěr Vihan.

Nová tělocvična potěšila děti asi nejvíce.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz