www.praha6.cz
email

Při setkání se rozdávaly dárky

Setkání starosty a radních s občany v ZŠ Petřiny-jih na téma školy a školství probíhalo netradičně v několika rovinách. Jednak bylo spojeno s prohlídkou školy, jednak se jej účastnili ředitelky a ředitelé jednotlivých základních škol Prahy 6 a navíc proběhlo vyhodnocování žákovské internetové soutěže.

O tom, že se studentům soutěž líbila, svědčilo množství i vysoká úroveň prací, které se v jednotlivých kategoriích sešly. Jeden ze žáků z gymnázia Nad Alejí dokonce svůj příspěvek zbásnil. Celkovým vítězem se nakonec stal žák ZŠ Dědina Aleš Novotný. Pozitivně pak působila skutečnost, že i když se všech 34 zúčastněných shodlo na potřebnosti internetu pro další rozvoj, přece jen každý zdůraznil, že k životu je potřeba i mnoho dalších věcí, v prvé řadě pak například příroda a sport. Setkání se účastnil také mluvčí vládního projektu zavádění internetu do škol Vadim Petrov, který zdůraznil, že internetu se nikdo bát nemusí. „Vláda k rozšíření a poznání internetu hodlá přispívat, jen pro zajímavost během let 2001-2005 bude uvolněno 7,5 mld. korun na rozšíření internetu do škol,“ uvedl mimo jiné Petrov.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz