www.praha6.cz
email

Výlety v červnu a srpnu

Voděradské bučiny – Za „Mlecími koly“.....
Za jedním posvícením, aneb Z Hudlic přes Vraní skálu do Zdic.....
Zas jednou za houbami, opět do Domašína.....

Voděradské bučiny – Za „Mlecími koly“

Přijďte 7. 6. v 7.30 hod. do východního vestibulu metra nad pevné schody (přístup od „kulaťáku“). Odjedeme na Skalku, kde nastoupíme v 8.45 hod. do autobusu směr Jevany. Zde po červené dojdeme do Černých Voděrad. Na okraji obce zamíříme po neznačené silnici na Zvánovice. Asi po kilometru křižuje silnici zelená, po níž se vydáme ke „Mlecím kolům“, vyrobeným ze zdejší žuly. Dojdeme až k rezervaci Voděradské bučiny, projdeme podél skoro na konec lesa, a pak po neznačené cestě až k modré značce. Dáme se po ní a na křížení se žlutou odbočíme vlevo. Pak žlutá končí na silnici, kudy vede červená a zde zamíříme doleva kolem Vyžlovského rybníka. Značka nás dovede k autobusové zastávce, kde nastoupíme a dojedeme až zpět na Skalku. Výlet je dlouhý asi 14 km poměrně pohodlným terénem. Po cestě najdeme občerstvení jedině v Černých Voděradech, takže bude spíše vhodnější vzít si něco s sebou.

Za jedním posvícením, aneb Z Hudlic přes Vraní skálu do Zdic

Přijďte 28. 6. do 7.15 hod. na stanici tramvaje Dejvická (na Evropské). Odjedeme tramvají č. 26 na Hlavní nádraží. Pojedeme vlakem č. 9906, který odjíždí v 8.11 hod. do Berouna. Tam nastoupíme na autobus odjíždějící v 9.50 hod. do Hudlic. Hudlice jsou rodištěm Josefa Jungmanna, je tu i muzeum. O obci pojednává také hra Posvícení v Hudlicích. Po prohlídce muzea se vydáme po modré do obce Svatá a na Vraní skálu. Z ní sestoupíme po žluté a dál budeme pokračovat po zelené a modré do Zdic. Odtud jede v 15.42 hod. vlak č. 7811, končící v 16.50 hod. na nádraží Praha-Smíchov. Popřípadě lze použít rychlíku č. R 751 „Orlice“, který odjíždí v 16.53 hod. a přijíždí na Hlavní nádraží v 17.42 hod. Cesta z Hudlic do Zdic je asi 12 km dlouhá a sestup z Vraní skály je obtížnější. Chce to dobré boty. Občerstvení je možné v Hudlicích, ve Svaté a ve Zdicích.

Zas jednou za houbami, opět do Domašína

Přijďte 30. 8. do 7.15 hod. na stanici tramvaje Dejvická. Odjedeme na Hlavní nádraží, odkud v 8.23 hod. odjíždí vlak č. 9139 do Benešova. Tam přestoupíme do osobáčku č. 19107 odjíždějícícho v 10.32 hod. do Trhového Štěpánova. My vystoupíme v Domašíně. Stanice je uprostřed krásných lesů a loni jsme měli na houby štěstí. Zpátky nám jede vlak v 15.37 hod., ten přijíždí do Benešova v 16.08 hod. a hned v 16.12 hod. odjíždí vlak č. 9158 do Prahy, kde je v 17.16 hod. Lze použít i vlak v 17.32 hod. a dojet do Prahy v 19.16 hod.

Vok Malínský, tel.: 235 359 889

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz