www.praha6.cz
email

Sportovci besedují se středoškoláky o summitu NATO; Tomáš Dvořák: Setkání světové, politické a vojenské v

Kancelář pro přípravu summitu NATO podporuje různé doprovodné akce (soutěže, konference atp.), jejichž cílem je zvýšit informovanost veřejnosti nejen o summitu NATO v Praze, ale také obecně o problematice NATO a významu členství ČR v NATO. Těchto akcí se do summitu bude konat více než třicet. Důležitou cílovou skupinu přímé komunikace s veřejností tvoří studenti, kteří jsou oslovováni jednak prostřednictvím soutěží, jednak jsou pro ně organizovány nejrůznější besedy a konference. Předpokládá se, že se těchto besed zúčastní více než 50 000 studentů. První z cyklu besed Summit NATO 2002 pořádaných občanským sdružením Jagello 2000 se konala 17. 9. Těchto besed se studenty pražských středních škol se účastní zástupci Kanceláře pro přípravu summitu NATO a Sportovního armádního centra Dukla; jejich hosty byli například Štěpánka Hilgertová, Libor Capalini, Roman Šebrle, Petr Procházka a Karel Kožíšek, ale i další osobnosti, např. Vilém Čok. 24. září diskutoval se studenty desetibojař Tomáš Dvořák.

Nedávno jste se zúčastnil besedy se studenty středních škol o summitu NATO, Jak se Vám se studenty diskutovalo a na co se Vás studenti ptali?

Nejsem žádný estrádní typ, ale rozhodně se nevyhýbám besedám nebo setkáním s mladými lidmi, a to ze dvou prostých důvodů: Jednak abych zjistil, jak je na tom současná mládež se svou morálně-kulturní úrovní (tedy jestli je to lepší nebo horší proti tomu, jak jsem na tom byl já a moji vrstevníci). Druhý důvod je, že mám rád, když se někdo ptá. Ale abych byl přesný, k besedě jsem se dostal jakožto člen Armádního sportovního centra a jako důstojník armády ČR, poslušný proseb svých nadřízených. Jak už jsem však řekl, nevyhýbám se podobným akcím, takže rozhodování nebylo dlouhé, zvlášť, když jsem měl několik termínů na výběr. Beseda samotná předčila má očekávání. Není ani tak důležité, na co se studenti ptali právě mě, snad jen první dotaz stojí za zmínku: ,,Co tady děláte? Proč jste na besedě o summitu NATO, pane Dvořáku?" ptal se student. Moje odpověď zněla: „Jsem členem armády ČR, a ta je zase členem NATO. Já jsem tu jako zpestření, aby si paní ředitelka organizačního výboru summitu mohla během diskuse také oddechnout.“ A nebyl jsem daleko od pravdy, jelikož studenti byli připraveni a doslova bombardovali paní ředitelku spoustou všetečných dotazů.

Konání summitu NATO v Praze provází rozporuplné názory, co si myslíte o pořádání této prestižní konference?

Asi by někdo velmi těžko vysvětloval, co přinese toto setkání světové, politické a vojenské elity jeho pořadateli. Zvláště teď, když máme všichni v živé paměti nedávno prodělanou přírodní katastrofu. Spousta postižených srpnovou mokrou nadílkou si asi řekne, že by věděli o užitečnějším naložení se stamiliony, které bude samotný summit stát. Situace to není jednoduchá a pořadatelům konference může někdo sotva závidět jejich práci už jen při pomyšlení na současnou dopravní situaci v hlavním městě. Na druhou stranu, když summit dopadne dobře, což pořadatelům snad musí přát každý, bude to pro naši vlast výborná celosvětová reklama. Zvláště, když si uvědomíme, že v srpnu světem proletěly obrázky zatopených měst a v listopadu jsme s to uspořádat takto organizačně a především bezpečnostně náročnou mezinárodní akci.

Na co se chystáte v dohledné době?

V současné době jsem zahájil přípravu na novou sezonu, jejímž vrcholem bude MS v Paříži. Ale na rozdíl ode mne, tedy atleta na začátku přípravy, jsou zde mladí atleti, kterým právě vrcholí letošní sezona, a to středoškolákům účastnícím se CORNY Středoškolského poháru. Je mi opravdu ctí, že mohu být patronem takového atletického klání, kde mezi sebou soupeří jak jednotlivci, tak týmy zúčastněných škol. 10. října jsem byl na finále krajského kola středních škol z Prahy. I přes nepřízeň počasí bylo nasazení mladých atletů výborné. Škoda jen, že na finálové listopadové klání v Jablonci n/Nisou se mohou těšit pouze vítězná družstva krajských kol. To už se bude konat naštěstí pod střechou haly.

A na sportovním poli?

Letošní sezona se mi moc nevydařila. Především po zdravotní stránce se mi nevedlo tak, jak bych si sám přál. Proto jsem ji také záhy ukončil, prakticky hned po neúspěšném vystoupení na ME v Mnichově. Dopřál jsem si dostatek klidu na to, abych se opět těšil do tréninku a uzdravil se ze všeho, co mě trápilo. V současné době absolvuji kondiční přípravu, tedy tu správnou dřinu, po které se mi už stýskalo. Za tréninkem jezdíme do hor, Krkonošemi počínaje a Vysokými Tatrami konče. Hodně natrénuji sice v Praze, ale před startem halové sezony je třeba odjet někam do teplejších krajin, a to také z toho důvodu, že hala ve Stromovce byla v srpnu až po střechu pod vodou. Nicméně halové MS atlety čeká až druhý týden v březnu příštího roku a je tedy ještě spousta času se na mistrovství dobře připravit!

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz