www.praha6.cz
email

Den s policií Na Dlouhém lánu

Žáci ZŠ Na Dlouhém lánu prožili 26. 4. velmi zajímavý den. Na školním hřišti se sešli příslušníci různých složek policie, aby jim pověděli o své práci a ukázali technické vybavení.

A tak děti měly možnost například usednout do auta či na motorku dopravních policistů, a přitom se seznámit i se základními dopravními předpisy. U městských policistů se poučily o správné výbavě jízdního kola a odvážné se i svezly na služebním motocyklu. Jak se berou otisky prstů se dozvěděly od technika kriminální policie a samozřejmě, že si to hned chtěly i vyzkoušet. Oddíl poříční policie předvedl žákům své vybavení i pro potápění a jejich poutavý výklad poslouchaly děti s velkým zájmem. V obležení bylo auto rychlého zásahu 158 i auto hasičů. Děti si rády prohlédly policejní výstroj, a to nejen tu současnou, ale i historickou, a hned si ji i prakticky vyzkoušely. Povídání o důsledcích užívání drog si žáci vyslechli s neobvyklou pozorností, a to už při přednáškách v rámci protidrogové prevence slyšeli hodně.

Hrdinou dne byl bezesporu Zoran. Kdo to byl? Služební pes, na jehož ukázku výcviku se přišly podívat i děti z MŠ Na Dlouhém lánu.

Jednu hodinu po poledni pak přijela s mohutným houkáním zásahová jednotka stálé bezpečnostní služby, a když vyskákali muži v černém, žáci ztichli jako nikdy. V okamžiku, kdy dostali možnost prohlédnout si jejich výstroj, vzali žáci jednotku doslova útokem.

Den se skutečně vydařil. Svůj dík všem policistům vyjádřily děti mohutným závěrečným potleskem.

Jaký byl cíl této akce? Nešlo jen o pouhé předání zajímavých informací, šlo především o vytvoření vztahu důvěry dětí k naší policii a právě v takovýchto neformálních okamžicích ona důvěra nejlépe zapouští kořeny.

A. Jelínková
ředitelka ZŠ Na Dlouhém lánu

zpracováno:

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz