www.praha6.cz
email

Chodníkový program se „rozjede“ ještě do zimy

Ještě do konce tohoto roku by se měly začít realizovat úpravy ulic a chodníků, které jsou navrženy v tzv. chodníkovém programu. Jako první přijde na řadu ulice Národní obrany.

Projekt je připraven, nyní je vypsáno výběrové řízení na dodavatele a realizace alespoň té části, kterou umožňují povětrnostní podmínky, se předpokládá ještě v letošním roce,“ vysvětlila nám místostarostka Jaroslava Trnková. Podle ní se nyní jedná hlavně o ulici Národní obrany. Zde postupně dojde ke kompletní revitalizaci uličního parteru, tedy k úpravě chodníku, řešení křižovatek, osvětlení, přechodů, uličního mobiliáře a obnovu zeleně. V současné době se zde již doplňuje stromořadí asi o třicet stromů stejného druhu, který již v ulici je, ale budou to kultivary přizpůsobené umístění v ulici.

Podařilo se nám dokonce tuto revitalizaci navrhnout tak, že se zvětší počet parkovacích míst, což je zcela mimořádné,” řekla k tomu dále Trnková. Podstatnou věcí je podle jejích slov také fakt, že vzhled ulice ovlivní i chystaný program parkování ve vnitroblocích. „V případě, že se podaří díky parkovacím místům ve vnitroblocích zmenšit počet parkujících vozů na ulici, bude se moci chodník, dnes využívaný pro parkování, využívat především pro chodce. Zvýšením se oddělí od vozovky, aby mohl sloužit jako skutečný chodník, a tím se zlepší i pobytové poměry v ulici,“ dodala na závěr místostarostka.

zpracováno:

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz