www.praha6.cz
email

Pozvánka

Domov sv. Karla Boromejského Vás zve...

V kryptě kostela sv. Rodiny byla počátkem listopadu zahájena výstava keramiky Ludmily Svozilové a fotografií Martiny Šimčíkové, která potrvá do 23. 11. Otevřena bude v Pá, So a Ne od 15 do 18 hod., jinak dle dohody.

V neděli 9. 11. pořádá Farnost sv. Martina Řepy v kostele sv. Rodiny v 16 hod. koncert souboru MUSICA PRO SANCTA CAECILIA, kde zazní ukázky barokní a renesanční hudby. V tentýž den se koná také Svatomartinský lampionový průvod se sv. Martinem na koni. Vycházet bude v 17 hod. od klášterního kostela sv. Rodiny ke kostelu sv. Martina ve Starých Řepích. Pro děti je připraven malý dáreček.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz