www.praha6.cz
email

Ladronka je „naše“!

I tak by se dal shrnout výsledek dramatické diskuse zastupitelstva hl. m. Prahy, která měla rozhodnout o vítězném projektu na využití Ladronky a okolního parku.

Město Praha nakonec usoudilo, že projekt na rekultivaci a rekonstrukci Ladronky jako rekreačně-sportovního centra, podaný Prahou 6, nejvíce odpovídá představám města o využití tohoto objektu,“ popsal jednání zastupitelstva městský radní Filip Dvořák. 

Podle něj byly při „zajímavé diskusi zastupitelstva“ jednotlivé návrhy posuzovány z několika úhlů pohledu, při kterých se ukázaly určité rozdíly v pojetí. „Nápady se v podstatě rozdělily na Prahu 6, která se zamyslela nad tím, co by zde mělo být a co by tuto oblast vhodně doplnilo, a na ty ostatní, které říkaly, co by zde chtěli mít jejich předkladatelé,“ vysvětluje dále Dvořák. Nakonec se podle něj do popředí zájmu dostaly návrhy dva: Prahy 6 a hospicového sdružení Cesta za světlem, které předložilo projekt hospicového domu v návaznosti na nemocnici Motol. 

Mrzí mě, že značná část jednání byla věnována diskusi jestli projekt Prahy 6 je lepší než projekt, který přišel na stůl na poslední chvíli a trochu účelově. Hospicová zařízení považuji za mimořádně přínosnou myšlenku, proto mi přijde, že je tohoto projektu škoda. Jeho autoři by se měli porozhlédnout, kde by něco takového mohli zrealizovat,“ reagoval starosta Pavel Bém na jednání městského zastupitelstva. 

K němu se připojuje také místostarosta Tomáš Chalupa: „Důležité je, že projekt Prahy 6 se opírá nejen o širokou podporu zastupitelů, ale i stovek občanů,“ doplnil Chalupa, který se prý s tak vel-kým zájmem ještě nesetkal.

Samotnou Ladronku a okolní zelené plochy teď čeká rekonstrukce, ke které by měly být přípravné práce zahájeny nejpozději do konce tohoto roku. „Příští rok by měla stavba proběhnout a být dokončena,“ přeje si Dvořák. Nejpozdější termín dokončení Ladronky je však přece jen datován rokem 2003. Hlavní město Praha a Praha 6 se však dohodly na vzájemné spolupráci a příslušní úředníci by již v těchto dnech měli připravovat podmínky pro výběrová řízení. 

Ruku v ruce s přípravami rekonstrukce, shromážděním podkladů, výběrem firmy, která by měla vypracovat projekt, potažmo projekty jak na usedlost, tak na okolní plochy, musí totiž jít podle Dvořáka také výběr provozovatele. „Není možné, abychom rekonstruovali bez toho, že bychom přesně věděli, co se bude v Ladronce nakonec provozovat. Ve výběrovém řízení bychom měli vybrat nějaký subjekt, který pak spolu s projektanty pomůže dotvořit konečnou podobu prostor. Je ale nutné říci, že uchazeči budou mít za úkol v průběhu soutěže dotvořit koncept Prahy 6. Znamená to, že návrh, který předložila Praha 6, bude řídicím dokumentem celé soutěže,“ zdůrazňuje radní. 

Ve výběrovém řízení by měl být vybrán jeden zastřešující provozovatel, který se zároveň stane hlavní postavou pro jednání s hl. m. Prahou. Ten na jedné straně bude garantovat ekonomický i provozní chod Ladronky, na straně druhé si bude moci sám zadat a vybrat firmy, které již budou nabízet konkrétní služby.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz