www.praha6.cz
email

Je potřeba oslovit i mladé lidi

Toto byla jedna z hlavních myšlenek, které zazněly na obvodní konferenci Českého svazu bojovníků za svobodu Prahy 6, jenž se konala předposlední únorový den.

 

Členové svazu na tomto setkání hodnotili nejen svou dosavadní činnost, ale vznášeli zde i návrhy do budoucna, kterými by chtěli přispět především k udržení a stálému „osvěžování“ historické paměti především u mladých lidí. „Je potřeba neustále dohlížet na to, aby historická fakta nebyla překrucována nebo zkreslována, jak se tomu často stává,“ řekl jeden z účastníků konference, Jiří Sobotka. Další z členů svazu, Bohumil Glückauf navrhl, aby byla k užší spolupráci vyzvána i armáda. „Nechť předsednictvo svazu jedná s ministrem obrany o spolupráci, abychom, dokud je čas, mohli předat své zkušenosti. Musíme si uvědomit, že nás, pamětníků, stále ubývá, a co přijde po nás?“ vznesl pak dotaz k plénu. 

Se svým příspěvkem vystoupila i paní Staňková, která upozornila, že je potřeba oslovit účinně především mládež. Konference se zúčastnil i starosta Prahy 6 Pavel Bém, který se nejen přivítal s účastníky, ale připomněl, že český národ získal svobodu právě díky těmto lidem. „Jsem si dobře vědom významu našich bojovníků a jejich snahy o připomínání toho, co stálo na cestě k dnešní demokracii, ke svobodě. Ta se ne vždy v českých dějinách získávala snadno a já se hluboce skláním před všemi účastníky bojů, a to i před těmi z jiných států, kteří k naší svobodě dopomohli. Bez takovýchto organizací bychom dnes naši historickou paměť ztratili“, řekl.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz