www.praha6.cz
email

Slunce nad Bubenčí zářilo

Jako slunce zazářily všechny bubenečské základní a mateřské školy při slavnostní akademii, která zakončila oslavy 100 let města Bubenče. Pásmo hudebních a tanečních vystoupení nazvané Slunce nad Bubenčí zorganizovala ve své aule Základní škola E. Destinnové.

Program akademie otevřeli hosté – Bambini di Praga. Moderními písněmi s vlastními texty se pochlubili žáci ze ZŠ Interbrigády. Říkadla, písničky, i tanečky postupně předvedly děti z mateřských škol Juárezova, Na Výšinách, Terronská a Ch. de Gaulla. Taneční pásmo se staropražskými motivy si připravila Základní škola Emy Destinnové, školáci z Korunovační se představili jako Bubenčíci a dívky ze ZŠ nám. Svobody vystoupily s tanečkem Z Bavorova do Bubenče. Na závěr se všechny školy sešly na pódiu s finálovým číslem Proč bychom se v Bubenči netěšili. U vchodu do školy vystavili žáci mapu Bubenče z roku 1848, kterou objevili v archivu. „Téma historie Bubenče bylo celoškolním projektem. Žáci obcházeli památky, kreslili budovy, obcházeli archivy a pátrali v historii,“ říká ředitelka školy E. Destinnové Ludmila Fišerová. V rámci projektu děti také vytvořily keramické znaky Bubenče a symbolická sluníčka. Ty si mohli návštěvníci akademie zakoupit na památku.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz