www.praha6.cz
email

Zvyšte počty mužů v ulicích, žádají radní policejního prezidenta

I když kriminalita klesá, počty policistů jsou stále nedostatečné. Rady městských částí Prahy 6 a Prahy 5 proto na svém historicky prvním společném zasedání přijaly oficiální usnesení, ve kterém žádají policejního prezidenta gen. Jiřího Koláře, aby zásadním způsobem navýšil počty policistů v ulicích, a to i mimo historické centrum města. Radní se rovněž shodli na nutnosti urychleného dobudování silničního a městského okruhu či podpoře projektu Areálu volného času Ladronka.

Praha 6 sice dlouhodobě patří k bezpečnějším částem města, přesto se ani jí kriminalita nevyhýbá. Přitom má stejný počet policistů jako okresy s menším počtem obyvatel a výrazně nižším nápadem trestné činnosti, a to přes to, že v uplynulých letech dochází k jejímu nezanedbatelnému poklesu.

Potřebujeme ne dva či deset policistů navíc, ale desítky,“ tvrdí shodně starostové obou městských částí.

Přítomnost policistů v ulicích je přitom přímo úměrná kriminalitě – čím více je policistů, tím menší je kriminalitě. Podle místostarosty pro bezpečnost Tomáše Chalupy to bylo jednoznačně dokázáno při loňském zasedání finančníků, „tehdy bylo policistů v ulicích několikanásobně víc než dosud a tomu odpovídala i kriminalita – takřka nulová.“ Radní jsou přitom nespokojeni s tím, že počty policistů nereagují na skutečnou potřebu v jednotlivých částech republiky. Se stejným apelem se rady obrátily i na primátora, a to kvůli nedostatečnému počtu městských strážníků.

Rady Prahy 5 a 6 se shodly i na nutnosti dobudování silničního i městského okruhu, přičemž z obou stran zazněla jednoznačná podpora silničního okruhu ve variantě „J“ přes Suchdol.

Spolu s tím je podle starosty Prahy 6 Pavla Béma třeba urychleně dobudovat i břevnovskou radiálu, která je jednou ze spojnic městského i silničního okruhu. „Pro městskou část Praha 6 je břevnovská radiála klíčovou tepnou, spojující oba okruhy, pro Prahu 5 je nadějí, že se zmenší zatížení motolské tepny a radlické radiály,“ řekl Bém.

Rady rovněž vyzvaly hlavní město, aby převedlo svůj majetek, který přímo nepotřebuje k zajištění své činnosti, na městské části. „Máme zájem, aby město svěřilo co největší část majetku městským částem, protože ty se o něj mohou starat o něco lépe,“ uvedl starosta Prahy 5 Miroslav Škaloud s tím, že jde nejen o bytové objekty, ale i pozemky a především parky.

V souvislosti s péčí o městský majetek radní projednali i zkušenosti s bojem proti graffiti, se kterým původně začala Praha 5. „Máme nejen správní firmu, která se stará o likvidaci nelegálních graffiti, ale spolupracujeme i se soukromníky. Nicméně Praha 6 je dnes v tomto směru dále,“ řekl Škaloud. Obě městské části však hodlají v nastartovaném programu nejen pokračovat, ale také více spolupracovat a předávat si vzájemně informace o jeho účinnosti i o činnosti sprejerů.

Spolupráce a podpora se bude dotýkat i územního rozvoje, aktuálně například při obnově parku Ladronka, který částečně zasahuje i do Prahy 5.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz