www.praha6.cz
email

Kdy se vybuduje síť veřejných toalet?

Lékař Lukáš Pollert, člen zastupitelstva, vstupoval do voleb s programem, který vzbuzoval úsměv a zároveň souhlasné pokyvování hlavami. Ano, Praha 6 potřebuje více veřejných záchodků. Jak to s jeho plánem vypadá nyní?

„Vedou se stále konkrétnější jednání,“ tvrdí Pollert, „bohužel selhává moje představa o tom, že by byly zadarmo a bylo jich hodně. Nicméně než obnovovat staré původní, je lépe postavit nové.“ Veřejné toalety, které by se v budoucnu měly objevit na území městské části, vystaví firma JCDecaux, která provozuje další mobiliář po celém hlavním městě. „Chceme toalet postavit co nejvíce, zatím alespoň osm,“ říká Pollert, podle kterého se momentálně vytypovávají nejvhodnější místa.

Jednoduchým způsobem se některé toalety přišroubují k zastávkám MHD.

V úvahu připadají lokality na Vítězném náměstí, na třídě Jugoslávských partyzánů, na Malovance, u hotelu Pyramida, na Červeném Vrchu a u střešovické vozovny, dva z nich budou bezbariérové. Toalety, které staví firma JCDecaux, by měly sloužit za pětikorunu, zato nepřetržitě. Provoz 24 hodin denně je praktický a systém otevírání a vstupu na toalety za pětikorunovou minci by měl vyřešit eventuální problém s bezdomovci a narkomany, kteří by mohli zařízení zneužívat. To především přes noc nebo v zimě. Nové typy veřejných toalet budou tam, kde to půjde, přimontovány k autobusovým zastávkám od stejné firmy. „Je to velmi hygienický provoz, po každém použití se celý vnitřní prostor vypláchne horkou párou. Toalety by určitě neměly zapáchat,“ míní Pollert. Další veřejné záchody se budou stavět na Hanspaulce nebo na Ladronce. Komise územního rozvoje musí pro tyto účely schválit změnu územního plánu.

Typ bezbariérových toalet bude například na Malovance.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz