www.praha6.cz
email

Hledání minulosti– Hra na archeology

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy připravilo již před časem svým návštěvníkům nejen zajímavou „pravěkou“ podívanou, ale také možnost stát se alespoň na chvíli archeologem a vychutnat si tak pocit objevitelů.

Již před dvěma lety zde byla slavnostně otevřena archeologická expozice „Cesta pravěkem k českému státu“, která návštěvníky seznamuje s pravěkým vývojem regionu, spjatého s tak významnými místy, jako je Levý Hradec, Únětice, Holý vrch a podobně. Návštěvník, který prochází skutečnou cestou, je nejprve seznámen s prací archeologů a konzervátorů, prochází rekonstruovanou stavbou neolitického domu a poznává jednotlivé prvky všedního života našich předků. Cesta končí rekonstrukcí základů prvního křesťanského kostela na Levém Hradci, který je zároveň symbolem českého státu. 

V rámci programu „Brána muzea otevřená“, pořádaném nadací Open Society Fund Praha, však muzeum připravilo ke svému druhému výročí trvání expozice interaktivní hru Hledání minulosti. Návštěvník si při samoobslužné hře vyzkouší týmovou práci archeologů a konzervátorů, která je základem objevování nových historických poznatků. Hra spojuje znalosti, šikovnost, fantazii a vzájemný dialog a je určena dětem i dospělým denně kromě pondělí.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz