www.praha6.cz
email

Za výlety v květnu

Tentokráte do jarních kladenských lesů. Za první elektrifikovanou železnicí.

58. výlet za dávnou historií a leknínovým jezírkem

Přijďte v sobotu dne 12. 5. v 8.15 hod. na „naše“ nádraží Praha-Dejvice. Odjedeme osobním vlakem čís. 9804 v 8.32 hod. do Kamenných Žehrovic, kde vystoupíme v 9.22 hod. Z Kamenných Žehrovic se pak vrátíme osobním vlakem čís. 9809 odjíždějícím ve 14.47 hod. do Dejvic, kam dorazíme v 15.38 hod. Naučná stezka je dlouhá asi 12 km a má dvanáct zastávek. Vede rovinatou krajinou, jen asi v polovině, v místech bývalých pískovcových lomů, má nedlouhý obtížnější úsek. Značení není dobré, některé značky se špatně hledají. Uvidíme zbytky tělesa koněspřežky Praha–Lány, za obcí Srby ornitologicky významný mokřad Malé Záplavy, největší rybník na Kladensku Velké Záplavy čili Turyňský rybník, zbytky dolu Wanniek, staré lomy na kámen „žehrovák“, leknínové jezírko a pozůstatky obce Německá Lhota.

59. výlet za romantikou

Přijďte v sobotu dne 26. 5. v 7.45 hod. na obvyklé místo na Dejvické u skleněné stěny ve vestibulu. Odjedeme metrem v 7.52 hod., přestoupíme na „céčko“ u Muzea a v 8.15 hod. budeme na Hlavním nádraží. Pozor na to, že zpět jedeme rychlíkem. V 8.58 hod. odjíždí spěšný vlak č. 1835, v němž si sedneme do posledního vozu. V Táboře budeme v 10.27 hod., přesedneme do osobního vlaku č. 28406, který stojí před nádražní budovou a odjíždí v 10.45 hod. V Bechyni vystoupíme v 11.33 hod. Zpět z Bechyně odjíždí osobní vlak č. 28413 v 16.26 hod. do Tábora, kam přijedeme v 17.16 hod. a přestoupíme do rychlíku č. 1276. Ten odjíždí v 17.25 hod. a na hlavní nádraží přijíždí v 18.56 hod. Cesta je dlouhá asi 12 km. Vezměte si dobré boty a jídlo na cestu! Ve městě si prohlédneme náměstí a zámek, stojící na ostrohu nad soutokem Lužnice a Smutné. Od zámku půjdeme nahlédnout do romantického údolí Židovy strouhy. Průvodce označuje tento úsek kaňonu za vyšších vodních stavů za těžko broditelný. Při vyšším vodním stavu tam proto asi neprojdeme.

Případné dotazy - p. Vok Malinský, tel: 35 35 98 89

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz