www.praha6.cz
email

Straší nás černé stavby, hypermarkety i doprava na Evropské

Tady se člověk aspoň něco dozví… ozývalo se po posledním setkání s občany, které se konalo v budově FTVS ve Vokovicích. Jak je již zvykem, sešel se zde starosta a další radní s občany dané lokality, aby si vyslechli jejich starosti. Zjevně největší problém je stále s dopravou, ale obyvatelé, zejména Liboce a Ruzyně, se zajímali i o budoucí výstavbu.

Jeden z občanů například volal po regulačním plánu týkajícím se oblasti Liboce a Ruzyně, z obavy, aby tato dosud zelená místa nebyla do budoucna zahlcena komerčními centry, supermarkety a podobnými typy objektů. „Neradi bychom, aby byly zastavěny plochy zejména kolem libockého rybníčku,“ zněla prosba. Starosta Pavel Bém spolu s radním Janem Winklerem ale vysvětlili, že i když regulační plán zatím pro tuto oblast neexistuje, respektive je zpracován pouze pro oblast Šárky, právě kolem libockého rybníčku stejně jako v předpolí obory Hvězdy se jedná o zelené plochy, které zastavěny být nemohou. Jiný z dotazů však připomněl, že různé stavby vznikají na černo. Například objekt na rohu Libocké a Ruzyňské se prý „potichu staví, i když se vede řízení o odstranění stavby“. Starosta ale upřesnil, že nemůže ze své funkce vstupovat do tohoto jednání. „Jako starosta mohu pouze požádat stavební odbor o nápravu, nikoliv zasahovat do samotného řízení. My ale vedeme dokonce tři řízení o černých stavbách, o tomto problému víme a tyto kauzy sledujeme,“ dodal. Jiný občan svým dotazem upozornil pro změnu na to, že v Sestupné ulici existuje bývalý hostinec, dnes naprosto v dezolátním stavu. Podle místostarosty Tomáše Chalupy byl ale vytvořen seznam krizových objektů, kterých je nyní jedenáct, u nichž radnice vymáhá nápravu zákazy, příkazy a pokutami. „Nicméně, někdy to vypadá, jako kdyby objekt žádného vlastníka ani neměl. Buď proto, že s námi nekomunikuje nebo proto, že jde o právní osobu, kde nikdo za nic neodpovídá,“ řekl Chalupa.

Co se dopravy týče, tradičně se stížnosti nevyhnuly ulici Evropské, která je vnímaná jako nejnebezpečnější komunikace v Praze 6. Zde je ale podle radních náprava složitá. „Můžeme zařídit, aby lépe fungovala zelená vlna, ale už těžko zajistíme, aby řidiči jezdili pomaleji,“ zněla odpověď na stížnost, že se přes Evropskou kvůli rychle jedoucím autům nedá ani pořádně přejít. Chalupa ale upozornil na možnost umístění mobilního zařízení, které by průběžně informovalo řidiče o rychlosti jejich vozů. „S místostarostkou Trnkovou jsme uvažovali o tomto zařízení, které by snad mohlo přinést určité zlepšení. Nicméně jedno ideální řešení prostě neexistuje,“ dodal Chalupa. Několik dotazů na údržbu a opravy komunikací pak zodpovídala právě místostarostka Jaroslava Trnková, která ale musela opět vysvětlit, že komunikace patří do správy TSK, nikoliv radnice. Nicméně radnice předává TSK podněty od občanů a sama čas od času kontroluje nápravu. Městská část se navíc vzdala části dotace, kterou dostává od města, právě ve prospěch technické správy komunikací, aby měla za co ulice opravit.

zpracováno:

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz