www.praha6.cz
email

Nájemné v nebytových prostorách se opět nezvýší

Podnikatelé na Praze 6 opět trochu ušetří. Radní městské části se totiž rozhodli, tak jako v předcházejících letech, nezvyšovat nájemné v nebytových prostorách o index průměrné míry inflace k 1. červenci 2002.

Podle nájemních smluv uzavíraných s nájemci nebytových prostor v objektech v majetku hl. m. Prahy, svěřeném m. č. Praha 6, je pronajímatel oprávněn sjednané nájemné každoročně zvýšit vždy k 1. 7. každého roku o index průměrné míry inflace, vyhlášené Českým statistickým úřadem za uplynulý rok, přičemž roční míra inflace nyní byla oproti roku 2000 4,7 %. Na Praze 6 se však nájemné o inflaci nezvyšuje již od roku 1999.

"Tím, že jsme se rozhodli nezvyšovat nájemné o inflaci, se snažíme alespoň částečně přispět k rozvoji a podpoře podnikání na Praze 6,“ dodává k tomu místostarosta Tomáš Chalupa, který má na starosti právě i obecní finance.

Podle něj je to jedna z možností, jak při stále vzrůstajících cenách podnikatelům alespoň trochu ulevit. „Každoroční zvyšování nájemného se pochopitelně promítá i do cen služeb poskytovaných těmito podnikateli, takže další efekt, jaký toto opatření může přinést, je ten, že podnikatelé zvyšovat ceny svých služeb nemusí,“ dodává Chalupa.

V roce 1997 bylo nájemné zvýšeno indexem růstu cen o 8,8 %, v roce 1998 se nájemné zvyšovalo o 8,5 %. Naopak v roce 1999 nezvýšila rada nájemné u nájemců nebytových prostor o inflační koeficient 10,7 %, v roce 2000 činil 2,1 % a loni 3,9 %.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz