www.praha6.cz
email

Nová kuchyň pohladí oči i žaludek

Jednu z nejdůležitějších prostor, totiž novou kuchyň s varnou, nedávno slavnostně otevřeli v ZŠ J. A. Komenského. Její vybudování stálo více než 7 000 000 korun a žákům i učitelskému sboru tak přibylo důstojné místo, v němž se všem bude určitě i příjemně stolovat. Do konce roku bude dokončena i půdní vestavba kabinetů a speciálních učeben.

Úřad městské části Praha 6 tak splnil další ze svých plánovaných investičních akcí, navíc ve škole, která si podle slov místostarosty Jiřího Vihana „zaslouží od radnice trochu více pozornosti než jí bylo dosud dopřáno”. V rámci slavnosti, které se účastnil i starosta Pavel Bém a nový vedoucí odboru provozu škol Pavel Drtina, proběhl také den otevřených dveří pro rodiče dětí, kteří školu navštěvují a za hojné účasti celé veřejnosti pak v nové jídelně vystoupili žáci mladších ročníků s písněmi a básničkami. Mezi dětmi vynikl především malý virtuoz Dimitrij, jehož houslové sólo nadchlo všechny přítomné. Celou povedenou slavnostní akci žáci připravovali od začátku až do konce sami.

 

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz