www.praha6.cz
email

Poutní kaple se probouzejí k životu

První kaple stojící na Dlabačově poblíž hotelu Pyramida a připomínající poutní cestu z Lorety do Hájku byla slavnostně odhalena po své rekonstrukci několik dní před vánočními svátky za přítomnosti starosty Pavla Béma a místostarostů J. Trnkové a J. Vihana, převora břevnovského kláštera P. Siostrzonka, faráře Dubce, architekta J. Mužíka, ak. sochaře M. Koláře a ak. malíře P. Hampla, kteří se na rekonstrukci podíleli, a dalších osobností.

V roce 1999 byla zpracována podrobná urbanisticko-architektonická studie celé poutní cesty a v roce 2000 byla po téměř sto letech zahájena důkladná obnova objektů prvních třech kaplí – Dlabačov, Ladronka a Vypich. Letos byla rekonstrukce těchto tří kaplí dokončena a zároveň byly zrekonstruovány další dvě kaple – Kocourova a Bolívarova. Během realizace obnovy kaple na Dlabačově byly zjištěny dochované fragmenty původních historických výmaleb včetně latinských nápisů, které byly odborně restaurovány a obnoveny. Malba znázorňující Madonu s anděly byla restaurována pouze v horní polovině výklenku, tak jak byla zachována. Dolní část výklenku nebyla doplněna.

Součástí projektu je nejen obnova každého objektu, ale zároveň i úprava nejbližšího okolí, vybudování odpočinkového místa včetně drobných sadových úprav a uvažuje se o následném využití trasy poutní cesty jako turistické či cyklistické stezky. Pět kaplí, které dosud Praha 6 opravila, zatím stálo zhruba 3,2 mil. Kč. 

K jejich záchraně se m. č. Praha 6 rozhodla již v roce 1998, aby zachránila tuto historicky významnou památku a postupně obnovila poutní cestu jako celek.

 

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz