www.praha6.cz
email

Praha 6 už „jede“ podle nového rozpočtu

Těsně před Vánoci byl velkou většinou zastupitelů přijat návrh rozpočtu pro rok 2002. Stejně jako v minulosti i letos tak Praha 6 nebude žít v obtížích rozpočtového provizoria. Rozpočet počítá s celkovým objemem v rekordní výši 760 milionů korun, přičemž více jak třetinu zdrojů tvoří prostředky uspořené v minulosti. I letos se nepočítá s přijetím žádného úvěru.

Jsem rád, že nemusíme jako celá řada obcí žít v rozpočtovém provizoriu, za to bych chtěl všem zastupitelům poděkovat. V průběhu přípravy jsme se snažili vyjít vstříc všem racionálním požadavkům a podařilo se tak vytvořit přehledný finanční plán, podle něhož můžeme fungovat po celý rok,“ řekl po přijetí rozpočtu jeho předkladatel místostarosta Tomáš Chalupa.

Diskuse, která proběhla před samotným schválením vesměs také vyzněla ve prospěch rozpočtu, když například zastupitel Pavel Baumann uvedl, že „tento rozpočet je nejsrozumitelněji a nejlépe popsán za obe dvě volební období, po která jsem zde na zastupitelstvu.“ V podrobné rozpravě se sice objevila celá řada pozměňovacích či doplňovacích návrhů, nikdo ze zastupitelů však nezpochybnil návrh rozpočtu v celé jeho podobě.

Rozpočtem se ekonomové radnice vedení Chalupou zabývali již od loňského června a po projednání ve finančním výboru a v radě byl rozpočet velkou většinou všech hlasů přijat.

Návrhy, které byly předneseny v podrobné rozpravě, se týkaly jak běžných, tak kapitálových výdajů. Například Jiří Hermann by uvítal vyšší finance v oblasti dopravy a dopravního značení, Jan Bartůšek a Jaroslava Barková - Hešíková naproti tomu žádali více peněz na úklid psích exkrementů, diskuse zazněla také nad investicemi do objektu Delty a areálu Petynka, do nichž by podle rozpočtu mělo být investováno v prvém případě 50 a v druhém 65 milionů korun.

Jako další body diskuse se objevovaly dotazy týkající se například budoucí lékařské služby první pomoci na Vítězném náměstí, výstavba schodů u objektu Vinička, dotaz padl i na financování rekonstrukce a provozu Pelléovy vily, výstavbu sportovní haly na základní škole Petřiny-jih.

Již tradičně patří mezi resorty s největším množstvím financí školství, pro letošek je počítáno s více jak 130 miliony, přičemž například v oblasti velkých oprav dochází k takřka 50 procentnímu nárůstu oproti loňskému roku. Významná odvětví z hlediska celkových výdajů jsou vedle vnitřní správy i zdravotnictví a sociálních věcí a výdaje do veřejné zeleně. Ve srovnání s předchozím rokem zaznamenává největší nárůst v oblasti běžných výdajů odvětví bezpečnosti a hospodářství.

V rámci samostatné podnikatelské činnosti se počítá s opravami domů za zhruba čtvrt miliardy korun.

Přehled nejvýznamnějších investičních akcí

Areál volného času Ladronka 15 milionů Kč nové cesty pro pěší, cyklisty i bruslaře, rekonstrukce stromořadí, sportovišť, osvětlení
ZŠ Marjánka 12 milionů Kč dokončení rozsáhlé přestavby celé školy
ZŠ Petřiny - jih 10 milionů Kč výstavba nové kryté sportovní haly
Vila Pelléova 15 milionů Kč rekonstrukce a zbudování galerie moderního umění
Památník čs. legionářům 1 milion Kč   
Objekt Delta 50 milionů Kč rekonstrukce spojené se přestavbou na moderní nákupní centrum
Koupaliště Petynka 65 milionů Kč nové šatny, sportovní zázemí, vodní atrakce
Nadchod Patočkova 6,5 milionu Kč  
Chodníkový program 50 milionů Kč  kompletní rekonstrukce uličních parterů
(pořadí akcí vychází ze systematiky rozpočtu)

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz