www.praha6.cz
email

Kam si dojít pro řidičský a technický průkaz?

V tisku se mimo jiné objevily informace o tom, že se v souvislosti se změnami v zákonech mění i místa pro vyřizování řidičských a technických průkazů. V oblasti evidence silničních vozidel a evidence řidičských průkazů však k žádným změnám nedochází a uvedené agendy vyřizuje Magistrát hl. m. Prahy stejným způsobem a ve stejném rozsahu jako doposud.

Žádosti týkající se evidence silničních vozidel jsou vyřizovány na adrese:

 • Praha 4, Kongresová 2
  Na tomto pracovišti budou odbavováni pouze žadatelé o vydání duplikátu původního technického průkazu (v případě ztráty nebo odcizení). Ve všech ostatních případech se každý musí obrátit na odloučená pracoviště registru vozidel.
  NONSTOP infolinka: 236 002 800, info na tel.: 974 823 818

Odloučená pracoviště registru silničních vozidel:

 • Praha 5 - Motol, Plzeňská 215 b:
  Vyřizování záležitostí registru vozidel a dovozy vozidel ze zahraničí. Tel.: dovozy – 257 225 930–1, registr 257 225 932–3
 • Praha 5 - Stodůlky, Jeremiášova 870 – areál STK Diskard:
  Dovozy vozidel ze zahraničí, tel.: 251 622 758
 • Praha 5 - Stodůlky, Jeremiášova 870 – areál IPS Skanska a. s.:
  Vyřizování záležitostí registru vozidel, tel.: 251 610 239
 • Praha 3 - Jarov, Osiková 2:
  Vyřizování záležitostí registru vozidel, tel.: 284 814 098
 • Praha 9 - Vysočany, Na Výběžku 11
  Vyřizování záležitostí registru vozidel a vývozy, tel.: 284 818 926 a dovozy vozidel ze zahraničí, tel.: 284 818 559
 • Praha 10 - Bohdalec, Nad Vršovskou horou 88:
  Vyřizování záležitostí registru vozidel, depozit a dovozy vozidel ze zahraničí, tel.: 272 762 608 – depozit RZ, 267 107 490 – technik, 267 107 489 – technik dovozy

Žádosti týkající se agendy evidence řidičů vyřizuje rovněž Magistrát hl. m. Prahy na adrese Kongresová 2, Praha 4.

Další podrobné informace lze získat také na internetové adrese: http://www.praha-město.cz/potřebuji vyřídit evidenci vozidel nebo http://www.praha-město/ potřebuji vyřídit evidenci řidičů. Tel.: 236 002 106, 236 003 106 nebo 236 004 106.

Ve vztahu k silničním vozidlům vyřizuje městská část Praha 6, odbor vnitřních věcí, pouze přestupkovou agendu.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz