www.praha6.cz
email

Strážníci byli oceněni za věrnost 

Příslušníci městské policie na Praze 6 byli v lednu oceněni za věrnost ve službě občanům. Po slavnostním ceremoniálu si celkem 28 strážníků, mezi nimiž byly čtyři ženy, mohlo připnout na své uniformy červenožlutou stužku za pět odsloužených let.

Za věrnost strážníkům poděkovali a stužky předali radní Magistrátu hl. m. Prahy Rudolf Blažek, ředitel Městské policie hl. m. Prahy Radim Chyba a místostarosta Prahy 6 zodpovědný za bezpečnost Tomáš Chalupa.

Podle slov místostarosty Tomáše Chalupy strážníci pětiletým působením ve službě dokázali, že jim jde skutečně o profesionální práci u policie. To dokazuje mimo jiné i fakt, že sedm z oceněných slouží u městské policie nikoli pátým, ale již desátým rokem. Jak uvedl například zástupce ředitele městské policie na Praze 6 Viktor Richter, „to jsou lidé, na které se dá spolehnout, protože dokázali, že to myslí skutečně vážně“.

Richter dále uvádí, že vedení je se svými strážníky spokojeno. „Dosahujeme velmi dobrých výsledků, i přesto, že někteří občané mají možná někdy pocit, že strážníka na ulici nevidí, a že se tudíž nesnaží. Ale já musím říci, že naši strážníci skutečně denně dokazují, že jejich práce není ani zbytečná, ani nedostatečná,“ řekl Richter a připomněl, že posláním strážníků je především předcházení trestné činnosti. „V případě porušení zákona jsou ale oprávněni ukládat a vybírat v blokovém řízení pokuty až do výše 1000 Kč,“ dodal.

Strážníci plní úkoly na úseku místních záležitostí veřejného pořádku a svojí činností přispívají k zajištění ochrany bezpečnosti a majetku. Kromě přímého výkonu služby v ulicích se městská policie zaměřuje na oslovení co nejširšího spektra občanů, především dětí a starých občanů. Pracovníci městské policie vyvíjejí rovněž bohatou zájmovou, kulturní a sportovní činnost. Zapojují se do dárcovství krve a dalších společensky prospěšných akcí.

Praha 6 má k dnešnímu dni 29 městských strážníků. Tři okrskáři tedy zbývají, aby bylo plně obsazeno všech dvaatřicet okrsků, na které je Praha 6 rozdělena. Plný stav strážníků v Praze 6 je cílem pro letošní rok.

O c e n ě n í    s t r á ž n í c i
Gustav Brtna Vladimír Kotrouš Pavel Müller Petr Růžička
Rudolf Býček Zdeněk Kovanda Václav Naiman Karel Slonek
Milan Čuřín František Kropáček Josef Ondaš Miloslav Ščerbák
Miroslav Gostala Jana Kršková Milan Pavlovský Martina Štursová
Miroslav Hašpl Ludvík Kučera Jiří Pavlovský David Tichý
Ivana Chalupová Jaroslava Malá Jaroslav Rada František Vrba
Miloslav Kotnour Jaromír Melichar Viktor Richter Pavel Vrba

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz