www.praha6.cz
email

Opravy potrubí na Bateriích finišují

V oblasti Baterií ve Střešovicích se konalo místní šetření, které mělo za úkol zjistit stav ulic a chodníků po postupně ukončovaných pracích na vodovodním a kanalizačním potrubí. Definitivně by tyto práce měly skončit letos v květnu.

Při místním šetření, kde se sešli jak zástupci firmy IPS Skanska, a. s., která stavbu provádí, tak Technické správy komunikací s pracovnicí odboru péče o prostředí Úřadu m. č. Praha 6 M. Klimešovou a místostarostou Tomášem Chalupou, se postupně procházely jednotlivé ulice a zjišťoval jejich stav. V místech, kde bylo nějaké porušení vozovky či chodníku, vzniklé v důsledku stavebních prací, byla jak zúčastněným stavbyvedoucím, tak i pracovníkem TSK přislíbena náprava. Tak se tedy například stane v ul. U Třetí baterie, kde bude opraven chodník. Ten popraskal proto, že po něm vzhledem k malé šířce ulice musela projíždět nákladní auta. Úprav dojdou i další ulice. „Pro mě je podstatné, aby v této lokalitě vše, co bylo poškozeno těmito pracemi, bylo uvedeno do původního stavu. To považuji za absolutní základní podmínku, bez které není možné ukončit tyto práce,“ řekl k tomu místostarosta. Jak dodal, existuje videozáznam všech ulic před zahájením stavby. Po jejím dokončení bude pořízen další videozáznam, a oba se pak budou porovnávat. Tak je zajištěno, že poškození, která vzniknou při této stavbě, budou skutečně odstraněna.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz