www.praha6.cz
email

Šestka nejen čistší, ale i krásnější

Na území městské části vznikají nové květinové záhony. Již nyní se intenzivně pracuje na téměř dvaceti místech, aby na nich na jaře mohly vykvést barevné tulipány. Radnice tak pokračuje ve svém záměru udělat šestku pro její obyvatele pěknější a barevnější.

Doposud městská část pečovala pouze o čtyři záhony včetně květinové výsadby na Vítězném náměstí. „Impulzem k vytvoření nových záhonů bylo také 60. výročí ukončení II. světové války a oslavy 85 let městské části, které budou v příštím roce,“ uvedl radní Jan Holický. Nové záhony jsou umístěny v zelených plochách, které souvisejí s velkými komunikacemi, nebo přímo u památníků. Na jaře by tak měly květiny zkrášlit například Prašný most, nám. Českého povstání, ulice Na Petřinách, Zelenou, Ankarskou, památníky v Technické ul. a na nám. Svobody a další. Na realizaci záhonů vynaložila městská část přibližně jeden a půl milionu korun, další náklady si vyžádá jejich údržba a pravidelná výsadba květin. „Jako první by v květnu měly vykvést tulipány, potom se místo nich vysadí letničky a cibule tulipánů se uskladní,“ vysvětluje radní Holický. Pokud se počasí na jaře vyloženě nezkazí, ranné odrůdy tulipánů by měly být okrasou právě květnových výročí.

Nové dětské hřiště v parku Hadovka bude zprovozněno během listopadu. Kromě běžné klouzačky a houpaček jsou zde nové herní prvky určené pro starší děti a na hřišti bude pítko s vodou. V rámci rekonstrukce parku byla obnovena stará opuková zeď, nové trávníky mají automatické zavlažování. Celá rekonstrukce parku stála městskou část kolem 15 milionů. Radnice park nechala obnovit během letošního roku, když se jí po letech podařilo vyřešit majetkové spory o starý skleník, který v těchto místech stál.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz