www.praha6.cz
email

Lidé v Sedlci přišli o všechno

Sedlec je oblast, která s velkou vodou zápolí již od svého vzniku. Letošní povodně však předčily veškerá očekávání i zkušenosti. Na čtyřicet domů bylo do určité míry poškozeno, desítky z nich se budou uvádět do původního stavu řadu měsíců, dva domy byly silně staticky narušeny.

Právě fakt, že lidé problémy s velkou vodou znají, působil v oblasti největší problémy – nechtěli opustit své domy. „Říkali, že strašíme, že jsou na povodně zvyklí, že voda nepůjde výš než do sklepa,“ vzpomíná místostarosta Tomáš Chalupa, který měl z rozhodnutí krizového štábu celou oblast Sedlce na starosti a spolu s policisty a hasiči od pondělí 12. 8. oblast evakuoval. Během necelých 24 hodin musela své domovy opustit víc jak stovka lidí, někteří odešli bydlet ke známým a příbuzným, část využila ubytování v evakuačním centru na studentských kolejích v Suchdole. Právě období do kulminace ve středu 14. 8. bylo podle všech záchranářů nejvypjatější.

 Budovaly se nové a nové hráze, do oblasti směřovaly z centrálního skladu další stovky pytlů s pískem. „Nejhorší byla obava, jestli někdo přece jen v domech nezůstal, procházeli jsme je proto stále znovu, na každé dveře, každé okno jsme zabušili snad třicetkrát,“ říká Chalupa. Hladina vody přitom stále stoupala a všichni s obavami sledovali rozdíl mezi tratí a hladinou. K přelití chybělo v některých místech jen pár centimetrů, k evakuaci proto byly připravovány další domy, hráze se posouvaly dále od řeky směrem k Suchdolu. Nakonec železniční trať vodu udržela a nad řekou byly zaplaveny jen domy v bezprostřední blízkosti viaduktů.

Přesto však následky povodní byly katastrofální. Voda, která se oproti normální výšce hladiny zvedla o osm metrů, zničila co mohla: poškodila domy, místy až po podkroví v třetím podlaží, zničila zahrádky, vyvrátila stromy, utrhla svodidla hlavní silnice, celou oblast zanesla tunami jedovatého bahna. Desítky rodin přišly o veškerý svůj majetek, zůstaly jim holé zdi domů se zničeným zařízením a všudypřítomným zapáchajícím bahnem, mnohdy v určitém rozsahu staticky narušené.

Celá poškozená oblast byla z rozhodnutí krizového štábu ihned po evakuaci prohlášena za uzavřenou zónu, vstup byl možný pouze na zvláštní propustky. Přes den měli do oblasti přístup jen vlastníci domů a dobrovolníci registrovaní koordinátory, v noci pouze policisté a vojáci. Na místě bylo zřízeno lokální centrum, záchranáři přezdívaní „polní štáb“, kam byla distribuována jak humanitární pomoc, tak jídlo a pití všem, kteří se na pracích podíleli.

Denně v oblasti pracovaly stovky dobrovolníků, vojáků, hasičů, policistů a pracovníků radnice. Nikdo z občanů nebyl vážně zraněn. Škody na majetku jsou v řádech milionů korun.

 

 

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz