www.praha6.cz
email

Nutná výměna potrubí způsobila rozruch

Rozkopané a mnohde i uzavřené ulice Ve Střešovicích, na Bateriích, některé ulice na Břevnově a v Ruzyni jsou důsledkem systémové obnovy vodovodního a kanalizačního řadu. První etapa směrem od vojenské nemocnice se však již chýlí ke konci a mnozí občané si tak mohou oddechnout.

Podle vyjádření Alexandra Císaře, mistra u IPS Skanska, firmy provádějící obnovu v lokalitě Baterií, jde o místa vybraná investorem, tedy Pražskou vodohospodářskou společností, která bylo nutné opravit hlavně kvůli stáří potrubí. „Jsou tu úseky, kde je potrubí z roku 1931. Už asi na pěti místech jsme navíc narazili na únik vody,“ vysvětluje Císař. Oříškem se stala např. ul. Na Bateriích, kde bylo v jedné části nutné štolu provést raženým způsobem, protože zde stojí chráněný strom. „Snažili jsme se neporušit ani kořenový systém stromu. Když jsme vyřešili tento problém, přišel další. V této ulici jsme chtěli při hloubení postupovat proti sobě, a pak se spojit, ale narazili jsme na stávající stoku, která nemá ideální průběh. Museli jsme tedy přejít na jiný způsob,“ říká dále Císař. Na otázku, zda se po dokončení akce dotkne postupné přepojování vody a kanalizace do nových potrubí místních obyvatel, nám Císař sdělil: „Záleží na stavu, v jakém přípojky jsou. Může to být otázka deseti minut, půl hodiny nebo také půl dne. Občané jsou ale informováni, a my pokud potřebujeme, domluvíme se.“

Zádrhelem byla i ulice Pod Andělkou, kde některé pozemky, na nichž stojí soukromé domy, byly oploceny až k ulici, takže potrubí se tím pádem ocitlo pod uzavřeným pozemkem. Navíc zde při práci překážely stromy. Bylo proto nutné zahájit jednání s majiteli domků o přemístění plotů. „Abychom neztráceli čas, než se jednání ukončí, začali jsme s pracemi u nám. Před Bateriemi. Stromy, které se původně měly kácet, zřejmě zůstanou, myslím, že se pouze ořezaly některé větve,“ uvedl Císař.

Veškeré stavební práce jsou pod stálou kontrolou pracovníků odboru péče o prostředí šestkové radnice, kontrol se účastní i místní strážník. Jak také zdůraznil místostarosta Tomáš Chalupa, „pro Prahu 6 je zcela zásadní, aby po skončení prací bylo celé území uvedeno do původního stavu.“ Podle pracovnice OPP Marty Klimešové se se sanací zelených ploch počítá. „To samozřejmě provede tatáž firma, co provádí práce nyní,“ řekla Klimešová. Termín ukončení všech prací se předpokládá na srpen příštího roku.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz