www.praha6.cz
email

Slovo starosty

Otázky pro pana starostu:

  • V květnu jste řešil dva poměrně zásadní problémy, dotýkající se obyvatel Prahy 6 – provoz čističky odpadních vod, která obtěžuje zápachem a provoz letiště, které obtěžuje svým hlukem. Nakolik se vám podařilo prosadit opatření vedoucí ke zlepšení stavu?
  • Co se týká letiště: radnice spolupracuje i s dalšími obcemi, které jsou postiženy jeho provozem. Máte v úmyslu přijmout nějaký plán, který by pak obce společně prosazovaly?

V květnu jste řešil dva poměrně zásadní problémy, dotýkající se obyvatel Prahy 6 – provoz čističky odpadních vod, která obtěžuje zápachem a provoz letiště, které obtěžuje svým hlukem. Nakolik se vám podařilo prosadit opatření vedoucí ke zlepšení stavu?

V Ústřední čistírně odpadních vod jsme iniciovali místní šetření, které proběhlo za velkého zájmu médií a veřejnosti. Na jednání, které trvalo zhruba hodinu a půl a přišli kromě nás i zástupci Prahy 7, Magistrátu hl. města Prahy, hygieny, akciových společností Pražské vodárenské společnosti a Pražských vodovodů a kanalizací. Dosáhli jsme osobních garancí ředitelů akciových společností, které spravují a provozují čistírnu, že nejpozději do půlky června budou v čistírně instalovány dva hořáky, které dokáží spálit přebytečný bioplyn. Ten dosud čistírna vypouštěla do ovzduší. Během září pak jako rezervu budou do čističky doinstalovány další čtyři hořáky a ještě letos by měla být pořízena další, pátá, kogenerační jednotka pro čistírnu, která by situaci řešila v dlouhodobém horizontu.

Co se týká letiště: radnice spolupracuje i s dalšími obcemi, které jsou postiženy jeho provozem. Máte v úmyslu přijmout nějaký plán, který by pak obce společně prosazovaly?

Právě proto, že si obě strany jedné mince, tedy jak radnice Prahy 6, tak správa letiště, uvědomují, že provoz letiště a jeho nutný rozvoj velmi zásadně a často negativně ovlivňuje životní prostředí ve svém okolí, diskutoval jsem s ředitelem České správy letišť o budoucím rozvoji i o jakýchsi kompenzacích spojených s plánovanou výstavbou v okolí letiště. Dohodli jsme se, že bude zpracován koncept rozvoje letiště ve střednědobém horizontu, ke kterému se městská část vyjádří, bude také zpracována studie ekologické zátěže a proti tomu letiště nabídne, jak tyto zátěže eliminovat, kde stavět protihlukové bariéry, kde obnovit zeleň a také za kolik a kdy nejpozději. Podrobnější informace ale nechci v tuto chvíli prozrazovat, probíhají právě teď poměrně zásadní a složitá jednání.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz