www.praha6.cz
email

Sedmdesátiletí ZŠ J. A. Komenského

Celý den bylo možné oslavovat se základní školou J. A. Komenského u příležitosti uplynulých 70. let od  jejího založení.

Oslavy pak vyvrcholily v hotelu Pyramida, kde děti předvedly, co všechno je škola naučila, ať už v anglickém jazyce, či hudební výchově, případně v kroužcích, které na škole děti navštěvují. Mimořádný úspěch měly také postižené děti a děti z mikrotříd, které svoje vystoupení zvládly více než na výbornou. Svou částí přispěla i nedávno přistěhovaná základní umělecká škola, která zde nově obývá jednu část budovy.

K této příležitosti bylo vydáno i mimořádné číslo školního časopisu Účko, které návštěvníky z řad rodičů i bývalých žáků a kantorů školy seznámilo jak s historií, tak s současným směřováním školy, která byla otevřena 20.9.1931, po sloučení III. obecné školy dívčí a III. obecné školy chlapecké. Od roku 1949 nesla na počest slovenského básníka P. O. Hviezdoslava název Hviezdoslavova, v roce 1993 byla přejmenována na Břevnovskou a loni získala snad již konečné pojmenování po významné české osobnosti - J. A. Komenského.

Od roku 1968 se tato škola výrazně profiluje na integraci dětí s vývojovými poruchami učení, od roku 1994 fungují též mikrotřídy pro děti alergické a do běžných tříd jsou integrovány děti s fyzickým postižením.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz