www.praha6.cz
email

Slovo starosty

Otázky pro pana starostu:

  • Máme za sebou náročné povodňové období. Existuje již konečný přehled škod, které na Praze 6 povodně napáchaly?
  • Praha 6 však zahájila okamžité kroky k nápravě a stále se snaží urychleně se s povodňovými následky vypořádat…?
  • Pořádá Praha 6 také nějaké sbírky nebo něco podobného?

Máme za sebou náročné povodňové období. Existuje již konečný přehled škod, které na Praze 6 povodně napáchaly?

V Praze 6 bylo zatopeno ke třem stovkám domů, zničena ústřední čistička odpadních vod, poškozeny byly stovky průmyslových a firemních objektů, Ekotechnické muzeum a mezinárodní škola. To, co se ale spočítat nedá, je obrovské množství soukromého majetku, rodinných památek a tradic, které jsou mnohdy nenávratně ztraceny. Celkové škody se dají odhadnout na více než 1 mld. Kč. K tomu musíme připočíst téměř 2000 evakuovaných osob, z čehož osm set jich bylo z Karlína a Libně a musíme si uvědomit, že povodeň se dotkla mimo jiné i sociálně slabých či handicapovaných obyvatel, seniorů a rodin s malými dětmi.

Praha 6 však zahájila okamžité kroky k nápravě a stále se snaží urychleně se s povodňovými následky vypořádat…?

Je to tak. Již od 12. srpna jsme uvedli do pohotovosti jak radnici, tak krizový povodňový štáb, který se stal od toho okamžiku také jediným koordinačním centrem. Víte, že jsme organizovali jak evakuaci, tak následnou ochranu majetků i objektů, posléze systém materiální, technické i fyzické pomoci, fungovala zde po 24 hodin stálá služba, evidovali jsme a vyhodnocovali následky povodně a zároveň co nejrychleji organizovali humanitární pomoc. Obyvatelé z Prahy 6, které zasáhla povodňová vlna, byli prvními z metropole, kterým byly vyplaceny třicetitisícové sociální dávky a patnáctitisícové dávky na nezaopatřené dítě. Radní také rozhodli o padesátitisícovém peněžním daru na zmírnění škod pro poškozené povodněmi. Radnice Prahy 6 jako první připravila zhruba čtyři desítky náhradních bytů pro okamžité nastěhování lidí. A dnes mohu také říci, že i původně zatopené komunikace v Praze 6 jsou až na jednu již sjízdné a bez zábran.

Pořádá Praha 6 také nějaké sbírky nebo něco podobného?

Založili jsme povodňové konto, na něž stále docházejí peníze jak od soukromých osob, tak firem. Musím říci, že kromě těchto prostředků, za které je potřeba velmi poděkovat, jsme získali také 250 000 Kč jako výtěžek z koncertu Českého národního symfonického orchestru v Basileji, či 160 000 Kč z prodeje kopií slavných originálů při charitativní akci na Václavském náměstí. Kromě toho jsme z USA získali i profesionální výbavu pro záchranáře – bundy, kalhoty, masky a filtry v hodnotě 2 milionů Kč, které jsme rozdělili mezi hasiče z Karlína a Prahy 6 a policii.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz