www.praha6.cz
email

Charitativní večer na podporu poničené Praze

V pražském klubu Duplex se odehrála charitativní akce „Krása Praze“, kteou iniciovala operní zpěvačka E. Adlerová a nad níž převzal záštitu starosta Prahy 6 Pavel Bém. Snahou bylo získat prostředky na pomoc obětem po záplavách.

„I toto je způsob jak získat finanční prostředky a přispět ke zmírnění škod,“ vysvětluje Bém. „Včerejší akce byla velmi úspěšná, protože se podařilo shromáždit částku celkem 160 tis. Kč. Budeme v těchto akcích pokračovat i nadále. Od září připravujeme na radnici prodejní výstavu fotografií Sáry Saudkové a výtěžek z ní poputuje opět na pomoc lidem ze zatopených oblastí,“ dodává Bém. „Ráda bych touto cestou poděkovala všem těm, kteří se včerejší akce zúčastnili a přispěli tak lidem postiženým povodněmi. Každá taková akce má význam, i když je jen malým příspěvkem. Pokud jsme alespoň několik dalších lidí inspirovali k tomu jakýmkoli způsobem pomoci, měla tato akce smysl,“ říká operní pěvkyně Edita Adlerová.

Výtěžek ze vstupného a z vydražených předmětů během aukce, která proběhla v rámci večera, je věnován na konto, které zřídila Praha 6 .
Iniciátory akce byli operní pěvkyně Edita Adlerová, televizní moderátorka Martina Kociánová a manekýn a celosvětová tvář značky Hugo Boss z roku 1998 Vlastimil Homola. V rámci večera proběhla módní přehlídka oděvní společnosti BABYLON a módní návrhářky Hany Sedláčkové doprovázená áriemi z Bizetovy Carmen v podání operní pěvkyně Edity Adlerové.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz