www.praha6.cz
email

Světový orchestr v Dejvicích

Málokterá čtvrť Prahy se může pochlubit tak unikátními koncerty jako Dejvice. V hotelu Crown Plaza připravuje již několik let Miroslav Kokoška pro každou sezónu abonentní řadu s originálními programy. Hned nejbližší, který se bude konat 5. 11., je toho dokladem. Hotel bude hostit Pražský komorní orchestr bez dirigenta a pianistu Martina Tirimo.

PKO slaví letos padesát let trvání. Během této doby potvrdilo jeho kvality nejen vystupování doma (pravidelně v pražském Rudolfinu, na Pražském jaru apod.), ale i třináct zájezdů do USA (šest do Jižní Ameriky) šest do Japonska a nespočet účinkování v Evropě. Jestliže takovéto těleso nabízí i hotel Crown Plaza v Dejvicích, je to situace vskutku unikátní. S PKO vystupovala dosud řada světově proslulých umělců zahraničních i českých. Připomeňme alespoň Emila Gilelse, Maxima Vengerova, Barbaru Hendricks, Josefa Suka, Ivana Moravce, Zuzanu Růžičkovou, ale také Miroslava Kokošku, sólistu na marimbu, který byl po koncertě s PKO v pražském Rudolfinu pozván v tomto roce do Jižní Ameriky.

Program večera je koncipován jako pocta Mozartovi. Znamená to, že vedle předehry k opeře Don Giovanni a Haffnerovy symfonie uvede sólista dva Mozartovy klavírní koncerty. Několik dní poté nahrává Martino Tirimo komplet Mozartových koncertů v Athénách právě s tímto orchestrem. Sezona koncertů začala již v říjnu, kdy koncertoval Český filharmonický komorní orchestr vedený Pavlem Prantlem. I toto těleso je ozdobou dejvických večerů, které se letos mohou uskutečnit díky sponzorům a šéfům velkých firem, mezi něž patří Siemens a jeho ředitelé Radomír Šimek a Pavel Kafka, firma Olympus s ředitelem JUDr. Petrem Hanzlíkem, firma Přerost a Švorc a další, jako například Hertz Lease, Unidata a Rentex, sídlící na Praze 6.

Záštita starosty m. č. Praha 6 Pavla Béma a generálního ředitele hotelu Crown Plaza Klause Pilze, to jsou další klady těchto osobitých večerů. Uvádím je průvodním slovem již čtvrtou sezonu, je to i pro mne radost, protože programy jsou zajímavé, přístupné, vynalézavé, interpreti prvořadí (včetně mnoha hostů zahraničních), publikum vnímavé a vstřícné. Jsem si jist, že tyto večery zdobí nejen Dejvice, ale Prahu vůbec a především nabízejí skvělé zážitky všem posluchačům. 

Jiří Pilka
muzikolog

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz