www.praha6.cz
email

Peníze pro občany poškozené povodněmi

Až padesát tisíc korun dostanou z rozpočtu Prahy 6 rodiny, které byly poškozeny povodněmi. Na návrh rady o tom v srpnu rozhodlo mimořádné zastupitelstvo.

Na základě doporučení rady a krizového štábu mají na dar až do výše 50 tisíc Kč právo rodiny Prahy 6, které byly v době povodní oprávněnými uživateli poškozených nemovitostí. Konkrétní výše pomoci přitom bude stanovena výhradně podle rozsahu zaplavení.

Podle posledních údajů se tato pomoc týká zhruba šedesáti domácností občanů z ulic Papírenská, V Podbabě, V Šáreckém údolí a Podbabská. Občané z dalšího zatopeného území, oblasti Sedlce, dostanou finanční podporu od radnice své lokální městské části Praha-Suchdol, které vzhledem k tíživé finanční situaci Praha 6 nabídla bezúročnou půjčku ve výši 1,3 milionu korun s dobou splatnosti deset let. Podle místostarosty Tomáše Chalupy, který má obecní finance na starosti, „je naší povinností pomoci sousedům“. Ze stejného důvodu Praha 6 poskytne další půjčku ve výši 48,7 milionu korun Praze 8, a to opět na výplatu darů občanům Karlína.


Zastupitelstvo na svém zasedání vyslovilo poděkování policistům, hasičům, profesionálním i dobrovolným, správě vysokoškolských kolejí, řádu dominikánek, městské části Lysolaje a tisícům dalších dobrovolníků. Opozice na zasedání vyzdvihla činnost rady, starosty a jeho zás

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz