www.praha6.cz
email

Na ulicích bezpečněji

Mnoho nových opatření, která se dotknou nejen motoristů, ale i všech ostatních účastníků silničního provozu, chystá komise pro BESIP úřadu m. č. Prahy 6.

Podle svého předsedy Miroslava Jurečky se komise v současné době zabývá úpravou křižovatky na rozmezí ulic Bělohorská a Patočkova a položení zpomalovacích prahů v ulici Střešovická. 

Zmíněný druhý projekt má pomoci hlavně při větší bezpečnosti chodců v dané lokalitě. „Přes tuto ulici přechází denně mnoho chodců, hlavně pak školní mládež,“ říká k tomu Jurečka, „proto jsme se rozhodli situaci řešit razantněji než doposud.“ V současnosti jsou zde totiž instalována pouze výstražná značení, která však motoristé velmi často nerespektují. Dokonce ani časté hlídky dopravní policie s radary nebyly dostatečnou výstrahou. Prahy by tedy měly celou situaci vyřešit natrvalo.

Nejen stížnosti řidičů na nepřehlednost křižovatky mezi Bělohorskou a Patočkovou ulicí, ale především časté dopravní nehody pak byly důvodem přípravy projektu přestavby křižovatky tak, aby byla přehlednější. Realizace této věci však zatím zůstává otázkou, protože vlastník komunikace, totiž hl. m. Praha, má své vlastní plány, podle kterých zde hodlá v příštím roce nainstalovat nové signalizační zařízení řešící celou situaci. V souvislosti s tímto opatřením by mohlo také dojít ke zrušení návrhu, který předkládá komise.

Ani cyklisté však v rámci nových úprav nepřijdou zkrátka. V současné době se zpracovává studie zabývající se absencí cyklistických stezek na Praze 6, která by měla celou situaci vyřešit. Plánované stezky by měly sloužit pouze cyklistům a navíc by měly být vystavěny zcela odděleně od okolních komunikací pro motorová vozidla a pěších zón. V konečné fázi pak dojde k propojení s ostatními trasami po celé Praze.

V neposlední řadě dojde i na obnovu nástupních ostrůvků u tramvajových zastávek. Mnohé z nich jsou totiž na nepříliš bezpečných místech. V této souvislosti se však nebudou budovat nové podchody či nadchody, ale vyznačí se pouze silniční zebry. Podle Jurečky jsou totiž lávky či podchody velmi nákladné a přitom jen velmi málo využívané. „Chodci raději zariskují a přeběhnou i velmi frekventovanou komunikaci, než aby zdolali pár schodů,“ dodává Jurečka. 

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz