www.praha6.cz
email

Medáci dál neoprávněně obývají domy ve Střešovicích

Ve sporu Dobročinného spolku medáků a městské části Praha 6 již rozhodl městský soud v Praze, a to v neprospěch medáků. Jeho rozsudek obdržela Praha 6 počátkem ledna. Medáci měli podle rozhodnutí soudu vyklidit dva ze tří neoprávněně obývaných objektů ve Starých Střešovicích, které ve výběrovém řízení získali jiní uchazeči.

Domy měly být vyklizeny do patnácti dnů od doručení rozsudku do rukou medáků. V tentýž den, kdy byl také na městskou část doručen dopis od soudu, proběhl v Českém rozhlase diskusní pořad nazvaný Mezi námi, jehož se účastnili všechny tři strany sporu – za městskou část Praha 6 její starosta Tomáš Chalupa, za medáky Martin Skalský a na straně výherců výběrového řízení jeden z nich – Tomáš Klíma.

Martin Skalský zde znovu zopakoval historii vzniku medáků stejně jako počátek jejich působení ve střešovických domech s tím, že prvních pět let „naše aktivity nikomu nevadily,“ řekl. Zdůraznil i originalitu jejich kulturních akcí. „Naše aktivity jsou ojedinělé, budeme proto žádat o přidělení náhradních prostor, protože jeden objekt, který nám ve výběrovém řízení připadl na jejich provozování nestačí,“ uvedl Skalský. Řekl také, že ho mrzí, že radnice nemá pro kulturu pochopení.

Podle starosty Chalupy se ale musí odlišit dvě roviny celé věci, a to kulturní, a pak rovina právní. „A zde je nutno říci, že medáci postupovali a postupují i teď v rozporu se zákonem, a to přesto, že již dokonce písemně přislíbili objekty vyklidit,“ řekl starosta. Opětovně pak vyzval medáky k vyklizení objektů a zároveň k podepsání nájemní smlouvy na ten dům, který získali.

Do diskuse se vložil i Tomáš Klíma, který chce v domě získaném ve výběrovém řízení, provozovat také kulturní aktivity a nájemní smlouvu již podepsal. Poté, co Skalský řekl, že prohlášení o vyklizení objektu podepsal pod tlakem, když mu bylo vyhrožováno bezpečnostní službou, která prostory do hodiny vyklidí, se Klíma ohradil. Podle jeho slov probíhalo asi čtyřhodinové jednání v klidu, bez nátlaku a celé je nahráno na videu. Dále řekl, že asi týden před tím byl se Skalským na správcovské firmě SNEO, kde byl vyzván k tomu, aby do určitého data opustil objekt a byl informován o tom, že byla podepsána nájemní smlouva. „Toto jsem panu Skalskému zaslal i písemně, ale on mi odepsal, že naprosto nerespektuje výsledky výběrového řízení,“ dodal Klíma.

Starosta se poté Skalského zeptal, zda výsledky výběrového řízení stejně jako rozhodnutí soudu hodlá respektovat, a když nedostal odpověď, zeptal se, zda Skalský hodlá respektovat alespoň právní řád ČR. Ani na to ale odpověď nepřišla.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz