www.praha6.cz
email

Ve znamení sportu

Dům dětí a mládeže v Praze 6 se sídlem na Bílé Hoře uspořádal pro žáky základních škol a víceletých gymnázií velký turnaj ve futsalu (dříve halové kopané).

Turnaje se zúčastnilo v kategorii mladších a starších žáků vždy deset škol z Prahy 6 a čtyři z Prahy 17. Turnaj probíhal v šesti skupinách během února a v březnu se hrálo finále.

Školy z Řep se staly držiteli putovních pohárů. V kategorii starších zvítězili žáci ZŠ Laudova a v kategorii mladších žáci ZŠ Španielova. Druhá místa obsadila družstva ZŠ B. Juáreze a Petřiny - jih. Třetí místa patřila družstvům ZŠ Nebušice a Na Dlouhém lánu.

V březnu měli svoji soutěž i sportovní gymnasté a gymnastky. Pěkného závodu v gymnastické hale SK Hradčany se zúčastnily děti ze sedmi škol Prahy 6, Suchdola a Prahy 17. Závodilo se celkem v sedmi kategoriích. Vítězná družstva, dívky ze ZŠ Španielova a chlapci ze ZŠ Pod Marjánkou, se stala zároveň přeborníky Prahy a budou Prahu reprezentovat v dubnu na celorepublikové soutěži. Nejlepší tři družstva dívek i chlapců si odnesla poháry a hezké sportovní zážitky.

Další březnovou soutěží byl basketbal chlapců i dívek, kde se utkalo celkem 18 družstev. Hostitelem mladých sportovců byly ZŠ Dědina a ZŠ Socháňova. Základní škola Španielova a Jana Wericha přivítala děvčata šestých tříd na turnaji ve vybíjené.

V dubnu budou sportovci základních škol měřit své síly ve šplhu na ZŠ Dědina a při velikonočním přespolním běhu v Nebušicích.

Zdena Rychterová

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz